تصحیح در مکالمه زبان فرانسه La correction

آزاده میردار
توسط

تصحیح در مکالمه زبان فرانسه La correction

آموزش تصحیح در مکالمه زبان فرانسه

تصحیح در مکالمه زبان فرانسه La correction عنوان مطلب آموزشی امروز است. شما با مرور و تکرار مکالمه تسلط خود را در مهارت مکالمه زبان فرانسه بیشتر خواهید کرد. آموزش خصوصی مکالمه زبان فرانسه کمک زیادی به شما می‌کند تا زبان فرانسه را با کیفیت بالاتر فراگیرید.


تصحیح در مکالمه زبان فرانسه

مکالمه مقدماتی فرانسه با عنوان تصحیح درباره تدریس استاد در کلاس درس است. استاد از سه نفر از دانش‌آموزان خود به اسامی پل، امانوئل، و والری پرسش می‌کند. موضوع بحث معرفی و هجی کردن در درس مکالمه مقدماتی فرانسه است. مکالمه را به دقت بخوانید و به ویس‌ها با دقت گوش کنید.


La correction تصحیح

Le professur: bonjour!

استاد: سلام

Les étudiants: bonjour madame.

دانشجویان: سلام خانم.

Le professeur: on va corriger les exercises. Qui veut venir au tableau?

استاد: تمرینات را تصحیح خواهیم کرد. چه کسی مایل است پای تخته /تابلو بیاید؟

Paul: Moi, je veux bien.

پل: من خیلی مایلم .

Le professur: Très bien, Paul. Vous me donner votre cahier? Merci. ( A une autre étudiante. ) Valérie, vous lisez la première question?

استاد: بسیارخوب پل. کتاب تمرینتان را به من می‌دهید؟ ممنون. (خطاب به دانشجوی دیگر). ولری، اولین پرسش را می‌خوانید؟

Valérie: ” Comment vous vous appelez ?”

ولری: نامتان چیست؟

Le professur: Merci Valérie. Paul, vous écrivez la réponse au tableau?

استاد: ممنون ولری. پل، پرسش را یادداشت می‌کنید؟

Paul: Oh, je n’ai pas de craie.

پل: اوه، من گچ ندارم.

Le professur: tenez voilà

استاد: این رو بگیرید.

( paul écrit au tableau )

پل در پای تابلو / تخته یادداشت می‌کند.

Le professur: Emmanuel, vous pouvez lire la réponse de Paul, s’il vous plaît?

استاد: امنویل، ممکن است پاسخ پل را بخوانید؟

Emmanuel: je m’appelle monsieur Dubois.

امنویل: نام من آقای دوبوا است.

Le professur: Emmanuel, je m’appelle avec un “l” ou deux ” l “?

استاد: امنویل، با یک حرف ال یا دو حرف ال؟

Emmanuel: Avec deux “l “.

امنویل: با دو حرف ال.

Le professur: vous pouvez épeler?

استاد: می‌توانید هجی کنید؟

Emmanuel: “m”apostrophe – “a” – 2″p “- 2 “l”- ” e”.

امنویل: ام ویرگول آ. دو پ. دو ال. او

Le professur: très bien Emmanuel. Amélie, vous pouvez répéter la réponse?

استاد: خیلی خوب امنویل. املی، ممکن است پاسخ را تکرار کنید؟

Amélie: je m’appelle monsieur Dubois.

املی: نام من آقای دوبوا است.

Le professur: Bien. On continue l’exercise…

خوب است. تمرین را ادامه خواهیم داد. …


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    نیلوفر

    پست توضیحی عالی بود

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش مقدماتی مکالمه فرانسهآموزش مقدماتی مکالمه زبان فرانسهمکالمه فرانسه مقدماتیآموزش خصوصی مکالمه مقدماتی زبان فرانسه conversationآموزش خصوصی مکالمه مقدماتی زبان فرانسهمکالمه فرانسه مقدماتی