تدریس خصوصی درک مطلب پیشرفته زبان انگلیسی

آزاده میردار
توسط

تدریس خصوصی درک مطلب پیشرفته زبان انگلیسی

نحوه تدریس خصوصی درک مطلب پیشرفته زبان انگلیسی

تدریس خصوصی درک مطلب پیشرفته زبان انگلیسی را اگر بدون ابتکار عمل استاد در نظر بگیریم، از سوی زبان آموزان درسی سخت و کسل کننده تلقی می‌شود. اما اگر استاد به متدلوژی و تکنیک‌های تدریس تسلط داشته باشد بدون اقراق یکی از بخش‌های جذاب تدریس خصوصی زبان انگلیسی خواهد بود.


نحوه‌ی تدریس خصوصی درک مطلب پیشرفته زبان انگلیسی

نحوه‌ی تدریس خصوصی درک مطلب پیشرفته زبان انگلیسی در طلوع کمبریج مورد توجه اساتید با تجربه ما است. زبان آموزان متقاضی شرکت در آزمون‌های انگلیسی مثل تافل و آیلتس و غیره، دوره‌های تدریس خصوصی درک مطلب پیشرفته انگلیسی شامل حال‌شان می‌شود. هر چند که در کلاسهای آموزشی زبان عمومی‌ general، آموزش درک مطلب زبان انگلیسی مورد اهمیت می‌باشد.


نمونه تمرین در تدریس خصوصی درک مطلب پیشرفته زبان انگلیسی

نمونه تمرین در تدریس خصوصی درک مطلب پیشرفته زبان انگلیسی را با آموزش کوتاهی از کتاب ارزشمند اکتیو شروع می‌کنم. مهارت خواندن تعیین ایده‌های اصلی و حمایت کننده با معادل انگلیسی   identifying main and supporting ideas، لازم به ذکر است، هر پاراگراف یک ایده‌ی اصلی با موضوع دارد. اغلب، شما پی خواهید برد که ایده‌ی اصلی در اولین یا دومین جمله‌ی یک پاراگراف داده می‌شود. ایده های حمایت کننده معمولا ایده‌ی اصلی را دنبال می‌کنند. جملات دارای ایده‌های حمایت کننده اطلاعات بیشتری را در مورد ایده‌ی اصلی شرح می‌دهند یا ارائه می‌کنند. در ادامه‌ی این بخش، نمونه تمرین تدریس خصوصی درک مطلب انگلیسی، توجه کنید. با توجه به متن ابتدا به سئوالات مربوط به هر پاراگراف پاسخ دهید و سپس مجددا متن را مطالعه نمایید.


  • Read paragraph 1 of the passage. Underline the sentence that best describes the main idea. Circle at least one supporting idea in the paragraph. Discuss your answers with a partner
  • Skim the rest of the passage, then read the following sentences. Circle the sentence that best describes the main idea of each paragraph.

Paragraph 2

a      Multiple-choice style tests are not very effective.

b      Tests are easy to grade but the scores might not be useful.

Paragraph 3

a       Reformers say that other assessment methods are better than tests.

b       Group interviews and portfolios are two ways to assess a person’s abilities.

Paragraph 4

a       Some schools do not focus on giving tests to their students

b       Students can learn from other students as well their teachers.

Paragraph 5

a        New test methods will continue to develop.

b         There is no one best way to test learners.


ترجمه تمرین بالا

  • پاراگراف ۱ متن صفحه‌ی بعد را بخوانید. زیر جمله‌ای که ایده‌ی اصلی را بهتر توضیح می‌دهد خط بکشید. دور حداقل یک ایده‌ی حمایت کننده را در پاراگراف دایره بکشید. پاسخهای خود را با یک دوست مورد بحث قرار دهید.

 

  •  باقی متن را مرور سطحی کنید، سپس جملات زیر را بخوانید. دور جملاتی که ایده‌ی اصلی هر پاراگراف را بهتر از بقیه توصیف می‌کنند دایره بکشید

 

پاراگراف ۲

a     تستهای سبک چند گزینه‌ای خیلی مؤثر نیستند.

b   نمره دادن به تستها آسان است. اما نمره‌ها ممکن است مفید نباشند.

 

پاراگراف ۳

a    اصلاح گران می‌گویند که سایر روشهای سنجش بهتر از امتحانات می‌باشند.

b   مصاحبه‌های گروهی و نمونه کارها دو روش برای ارزیابی توانایی‌های یک شخص می‌باشند.

 

پاراگراف ۴

a     برخی از مدارس روی دادن تستها به دانش آموزان شان تمرکز نمی‌کنند.

b     دانش آموزان می‌توانند از سایر دانش آموزان به همان خوبی معلمین شان یاد بگیرند.

 

پاراگراف ۵

a    روشهای جدید امتحان ادامه خواهد یافت تا گسترش یابند.

b    بهترین روش برای امتحان یاد گیرندگان وجود ندارد.

  • متن زیر را بادقت بخوانید. لغاتی که با رنگ آبی مشخص شده‌اند را در بخش درک مطلب واژگان تمرین کنید.

درک مطلب زبان انگلیسی

Read the entire passage carefully.

Oh, No! Not Another Test

Think about the last test you took. How much of what you learned for the test do you still remember? Many people take tests to pass a course or get a promotion, but they often forget the information afterward! This is especially the case for people taking large international tests like TOEFL or IELTS. These tests usually involve multiple-choice questions, and people often study to increase their scores, not to learn important information, In fact, educators are divided on whether these kinds of tests are the most effective way to assess a person’s abilities.

Those who support such tests say they are the only way for educators and employers to compare people based on their test scores. However, there are people trying to reform this system. They believe that standard tests aren’t the best way to measure a person’s ability. These reformers also believe that intelligent people are not always good at taking tests or memorizing facts. A multiple-choice test cannot always tell what people have learned, or whether they can apply that knowledge in the future.

Reformers believe that other types of evaluation achieve better results. Tests that contain a
mix of written and spoken questions give a more complete assessment of what the person is capable of. A portfolio, or a collection of work done throughout a course, can show how
much the student has improved individually. Group interviews ,where a group of people are interviewed at the same time, can also be useful for employers, since they show how people interact with others.

Alternative educational institutions such as Montessori and Waldorf schools don’t believe that education should be focused on testing. At these schools, the classroom is very relaxed and “free,” with students learning from each other as much as they learn from teachers. Some of these schools even allow students to choose what they study. Teachers create activities designed to let students show their abilities or knowledge of a certain subject. In these schools, the focus is on learning by experiencing and doing things.

The debate on testing continues, and educators have yet to find a perfect method of evaluating learning. Until that day comes, old test methods will be used and new test
methods will continue to develop. But one thing’s for sure, testing will continue to play an important part in all our lives-so study hard!


ترجمه متن

اوه، نه! امتحان دیگری نه!

در مورد آخرین امتحانی که دادید فکر کنید. چه مقدار از آنچه که برای امتحان یاد گرفتید هنوز به خاطر دارید؟ بسیاری از مردم برای با موفقیت گذراندن یک درس یا گرفتن ترفيع امتحان می‌دهند اما آنها اغلب اطلاعات را بعدها فراموش می‌کنند! این امر بخصوص در مورد افرادی که امتحانات بین‌المللی بزرگ مانند آزمون تافل و آیلتس می‌دهند یک معضل است. این امتحانات معمولا شامل سؤالات چند گزینه‌ای می‌باشند و مردم اغلب مطالعه می‌کنند تا نمراتشان را افزایش دهند نه به خاطر یادگیری اطلاعات مهم. در حقیقت معلمان به اینکه آیا این انواع امتحانات مؤثرترین روش برای ارزیابی تواناییهای یک فرد هستند تقسیم می شوند.

 

آنهایی که از چنین امتحاناتی حمایت می‌کنند می‌گویند که آنها تنها روش برای معلمین و کارفرماها هستند که افراد را بر اساس نمرات امتحانی‌شان مقایسه کنند. با این وجود، افرادی وجود دارند که سعی می‌کنند این سیستم را اصلاح کنند. آنها معتقدند که امتحانات استاندارد بهترین روش برای سنجش توانایی یک فرد نیستند. این اصلاح گرایان همچنین معتقدند که افراد باهوش در دادن امتحانات یا حفظ حقایق همیشه خوب نیستند. یک تست چند گزینه ای نمی‌تواند همیشه بگوید چه افرادی یاد گرفته‌اند یا می‌توانند آن دانش را در آینده به کار برند.

 

اصلاح گرایان بر این باورند که انواع دیگری از ارزیابی نتایج بهتری فراهم می‌سازد. امتحاناتی که شامل  ترکیبی از سؤالات کتبی و شفاهي است ارزیابی کامل‌تری را از آنچه که افراد مستعد آن هستند ارائه می‌دهند. نمونه کارها با مجموعه کار انجام شده در طول یک دوره‌ی آموزش، می‌تواند نشان دهد که دانش آموز تا چه اندازه شخصا پیشرفت کرده است. مصاحبه‌های گروهی، که با گروهی از افراد هم زمان مصاحبه می‌شوند، نیز می تواند برای کارفرمایان مفید باشد زیرا آنها نشان میدهند که مردم چطور با بقیه روابط متقابل دارند.

 

مؤسسات آموزشی متفاوت مانند مدارس مونته سوری و والدورف معتقد نیستند که تحصیل باید روی امتحان دادن متمرکز شود. در این مدارس، کلاس درس خیلی آرام و « آزاد » است با دانش آموزانی که به همان اندازه که از معلمین یاد می‌گیرند از یکدیگر نیز یاد می‌گیرند. برخی از این مدارس حتی به دانش آموزان اجازه می‌دهند تا آنچه را که مطالعه می‌کنند انتخاب کنند. معلمین فعالیتهایی را ایجاد می‌کنند که در نظر گرفته شده تا به دانش آموزان اجازه دهد توانایی‌های خودشان یا دانشی از یک موضوع معین را نشان دهند. در این مدارس، تمرکز روی یادگیری با تجربه کردن و انجام دادن کارها می‌باشد.

 

بحث در مورد امتحان دادن ادامه دارد و معلمین هنوز باید روش کاملی برای ارزیابی یادگیری بیابند. تا زمانی که آن روز فرا برسد، روشهای قدیمی آزمون استفاده خواهند شد و روشهای جدید آزمون ادامه خواهند یافت تا توسعه یابند. اما یک چیز مطمئنا وجود دارد، امتحان دادن ادامه خواهد یافت تا نقش مهمی در تمام زندگی های ما ایفا کند – بنابراین سخت مطالعه کنید!


پاسخ

پاراگراف 2:a

پاراگراف 3: a

پاراگراف 4: b

پاراگراف 5 : b


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    سمیرا

    توضیح و آموزش خوبی بود دستتون درد نکنه

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-235-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-235-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

تدریس درک مطلب واژگان در زبان انگلیسیدرک مطلب واژگان در زبان انگلیسیدرک مطلب پیشرفتهمتن پیروزی‌های کوچک شما در هر روزپیروزی‌های کوچک شمادرک مطلب پیشرفته