تاریخچه هالووین نمونه درک مطلب مقدماتیHalloween

آزاده میردار
توسط

تاریخچه هالووین نمونه درک مطلب مقدماتیHalloween

تاریخچه هالووین

درک مطلب و خواندن، در زبان انگلیسی مهارت پر اهمیتی برای یادگیری این زبان است. احاطه بر مهارت خواندن و درک از متون کمک زیادی به زبان‌آموزان در ارتقاء دانش زبانی آنها می‌کند. خواندن مداوم داستان‌های کوتاه و متون ساده همچنین مرور تکنیک‌های درک مطلب که در پست‌های پیشین گفته شده است، کمک فراوانی به شما در خواندن خواهد کرد. بنابراین، متن زیر با عنوان: « تاریخجه هالوین » تمرین مناسبی است تا تسلط خود را نسبت به مهارت درک مطلب، مرور دایره لغات، و شناخت از ساختار جمله محک بزنید. با شرکت در دوره‌های آموزش خصوصی زبان کمبریج، فرصت را غنیمت شمرده و زمان یادگیری انگلیسی را به تعویق نیاندازید. اساتید ما با تکنیک‌های نو و تجربه خود یادگیری زبان را برای شما آسان‌تر می‌کند.


تاریخچه هالووین نمونه درک مطلب مقدماتی

History of Halloween

Like many other holidays, Halloween has evolved and changed throughout history. Over 2,000 years ago people called the Celts lived in what is now Ireland, the UK, and parts of Northern France. November 1 was their New Year’s Day. They believed that the night before the New Year (October 31) was a time when the living and the dead came together.

More than a thousand years ago the Christian church named November 1 All Saints Day (also called All Hallows.) This was a special holy day to honor the saints and other people who died for their religion. The night before All Hallows was called Hallows Eve. Later the name was changed to Halloween.

Like the Celts, the Europeans of that time also believed that the spirits of the dead would visit the earth on Halloween. They worried that evil spirits would cause problems or hurt them. So on that night people wore costumes that looked like ghosts or other evil creatures. They thought if they dressed like that, the spirits would think they were also dead and not harm them.

The tradition of Halloween was carried to America by the immigrating Europeans. Some of the traditions changed a little, though. For example, on Halloween in Europe some people would carry lanterns made from turnips. In America, pumpkins were more common. So people began putting candles inside them and using them as lanterns. That is why you see Jack ‘o lanterns today.

These days Halloween is not usually considered a religious holiday. It is primarily a fun day for children. Children dress up in costumes like people did a thousand years ago. But instead of worrying about evil spirits, they go from house to house. They knock on doors and say “trick or treat.” The owner of each house gives candy or something special to each trick or treater.

🔴 لغات مهم متن بالا :

📍to evolve (v)- to change little by little

📍spirit (n)- ghost, some people believe the spirit and body separate when a person dies

📍holy (adj)- sacred, very good, related to religion. Hallow comes from the word holy.

📍saint (n)- an honored, holy person

📍evil (adj)- very very bad

📍lantern (n)- lamp or enclosed light that can be carried around

📍turnip (n)- a purple and white vegetable that grows in the ground


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
2 (3 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    سمیرا

    محتوای خوب و مناسبی بود
    دستتون درد نکنه بابت وقت و زحمتی که برای تولید این محتوا صرف کردید
    سپاسگزارتونیم

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

دوره آموزش پیشرفته درک مطلب انگلیسی reading Englishآموزش پیشرفته درک مطلب زبان انگلیسیدرک مطلب پیشرفتهآموزش نکات کلیدی در یادگیری زبان انگلیسینکات کلیدی در یادگیری زبان انگلیسیدرک مطلب پیشرفته