بنا به دلایلی به زبان انگلیسی

آزاده میردار
توسط

بنا به دلایلی به زبان انگلیسی

معادل بنا به دلایلی به زبان انگلیسی

بنا به دلایلی به زبان انگلیسی چیست؟ حتما زمانی که قصد دارید به انگلیسی مکالمه کنید نیاز به این عبارت کاربردی را حس می‌کنید. به همین خاطر بهتر است درس امروز را در آموزش مکالمه مقدماتی زبان انگلیسی طلوع کمبریج دنبال کنید.

بنا به دلایلی به انگلیسی

بنا به دلایلی به انگلیسی یکی از عبارات شروع کننده یا تکمیل کننده در جمله است و گاهی در روشن شدن مفهوم جمله نقش پر رنگی دارد. معمولا عبارت بنا به دلایلی به زبان انگلیسی در جملات ترکیبی بیشتر بکار برده می‌شود. این اصطلاح وقتی استفاده می شود که ما دقیقا نمی‌دانیم که به چه دلیل یک اتفاق رخ می‌دهد. بخصوص وقتی دلیل خوبی برای آن مساله وجود ندارد.

 بنا به دلایلی به زبان انگلیسی زمانی استفاده می‌شود که دلیلی برای یک وضعیت خاص نمی‌دانیم، اغلب به شکل ضمنی فرد آن را عجیب یا غافلگیرکننده می‌یابد.

For Some/Whatever Reason (PHRASE) idiom

بنا به دلایلی


for some obscure reason

 بنا به دلایلی مبهم


used for saying that you do not know why something happened, especially when you think there is no good reason for it


For some reason, they wouldn’t let me help them.

بنا به دلایلی، آنها به من اجازه نمی‌دهند کمک شان کنم.


for some reason he likes you.

بنا به دلایلی او تو را دوست دارد.


For some reason, the curtains were shut.

بنا به دلایلی، پرده‌ها بسته هستند.


For some inexplicable reason she was attracted to Patrick.

بنا به دلایلی مبهمی، او جذب پاتریک شده.


Can we get Chinese food tonight? For some reason, I’m craving it.

امشب می‌توانیم غذای چینی بخوریم؟ بنا به دلایلی، من میل زیادی به این غذا دارم.

I keep waking up every night at 4 AM, for some reason or other

for some/whatever reason idiom

Definition of For Some/Whatever Reason


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

معادل خدا به انگلیسیخدا به انگلیسیمکالمه مقدماتیآموزش حروف صدا دار در زبان انگلیسیحروف صدا دار در زبان انگلیسیمکالمه مقدماتی