بعد از چه افعالی ing- می‌آید

آزاده میردار
توسط

بعد از چه افعالی ing- می‌آید

بعد از چه افعالی ing- می‌آید ؟ در پست قبلی پرسیدیم: کجا مصدر با to استفاده کنیم ؟ در آنجا از افعالی صحبت کردیم که پس از آنها مصدر با to می‌آید. اما در این بخش، گروه دوم افعال را معرفی کرده که پس از آنها فعل ing فرم بکار می‌رود.

بعد از چه افعالی ing- می‌آید در گرامر تافل

بعد از چه افعالی ing- می‌آید در گرامر تافل ؟ در بخش اول لیست زیر افعالی را می‌بینید که بطور طبیعی پس از آنها اگر قرار است فعلی در جمله بیاید باید، ing- بگیرد.

admit
پذیرفتن
deny
انکار کردن
finish
تمام شدن
mind
اهمیت دادن
avoid
اجتناب کردن
dislike
متنفر بودن
give up
تسلیم شدن
miss
از دست دادن
(can’t) help
نمی‌توانم کاری کنم
enjoy
لذت بردن
imagine
تصور کردن
practice
تمرین کردن
(can’t) stand
تحمل نکردن
fancy
علاقه داشتن، تصور کردن
involve
در بر داشتن
put off
به تعویق انداختن
consider
در نظر گرفتن
feel like
دوست داشتن
keep (on)
ادامه دادن
risk
ریسک کردن، خطر کردن

I always enjoy cooking.

✔️ من همیشه از غذا خوردن لذت می‌برم.

Not: I always enjoy to cook.
❌غلط

We haven’t finished eating yet.

من هنوز غذایم را تمام نکرده‌ام.

Not: We haven’t finished to eat.
❌غلط

She keeps changing her mind about the wedding.

او همچنان روی نظرش در مورد عروسی پافشاری می‌کند.

بخش دوم افعال ing فرم

برخی از افعال مثل can’t stand, dislike, imagine, involve, mind, miss, put off and risk با یک فاعل جدید به شکل ing بکار می‌روند:

در جملات زیر برای مثال چون Gerry ، me، him فاعل جدیدی هستم که با فاعل اول جمله متفاوتند بعد از این افعال باید از فرم فعل به شکل ing استفاده کرد.

We just couldn’t imagine Gerry singing in public.

ما فقط نمی‌توانستیم تصور کنیم که گری در محافل عمومی آواز بخواند.

Do you mind me being here while you’re working?

آیا شما ترجیح می‌دهی که من اینجا باشم در حالی که شما کار انجام می‌دهی؟

I don’t want to risk him losing his job.

من نمی‌خواهم ریسک از دست دادن شغلم را به جان بخرم.


بیشتر بخوانید:

نمونه رایتینگ امتحان تافل

ساختار نوشتاری تافل بخش اول

دوره های آموزشی آزمون تافل TOEFL


بخش سوم gerunds و infinitives

بخش سوم افعالی که با مصدر با to یا -ing می‌آید. افعالی که هم با ing و هم با مصدر با to بکار می‌روند. وقتی فعل با ing بکار می‌رود، تاکید بر خود فعل دارد. زمانی که فعل مصدر با to بکار می‌رود بر نتیجه، عمل یا الویت تاکید دارد.

Hate, like, love, prefer
متنفر بودن، دوست داشتن، عاشق داشتن، ترجیح دادن

I love cooking Indian food. (emphasis on the process itself and enjoyment of it)

من عاشق غذای هندی هستم (ترجیح بر فرایند و لذت بردن از غذا).

I like to drink juice in the morning, and tea at lunchtime. (emphasis more on the preference or habit)

من دوست دارم که آب میوه را در شب و چای را برای صبحانه بنوشم (تاکید بیشتر بر الویت یا بر عادت).

She hates cleaning her room. (emphasis on the process itself and no enjoyment of it)

او از تمیز کردن خانه‌اش متنفر است(تاکید برا خود فرایند و دوست نداشتن).

I hate to be the only person to disagree. (emphasis more on the result: I would prefer not to be in that situation.)

متنفرم که تنها فردی باشم که مخالفم (تاکید بر نتیجه، من ترجیح می‌دهم که در آن موقعیت نباشم).

Most people prefer watching a film at the cinema rather than on TV. (emphasis on the process itself and enjoyment of it)

اکثر مردم نگاه کردن فیلم را در سینما ترجیح می‌دهند تا تلویزیون را (تاکید بر فرایند و لذت بردن از آن).

We prefer to drive during the day whenever we can. (emphasis more on the result and on the habit or preference. The speaker doesn’t necessarily enjoy the process of driving at any time of day.)

ما ترجیح می‌دهیم که در طول روز هر وقت که بتوانیم رانندگی کنیم (تاکید بیشتر بر نتیجه یا عادت. در واقع، گوینده از فرایند رانندگی در هر زمانی لذت می‌برد).

 


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. آموزش رایگان زبان آنلاین قابل دسترس همه زبان آموزان و کاربران عزیز است.

قابل توجه زبان آموزان تهرانی !! علاوه بر دریافت خدمات رایگان آنلاین، کلاس‌های خصوصی طلوع کمبریج در محل کار یا منزل زبان آموزان برگزار می‌شود. مدیریت آموزشی در طول دوره نظارت مستقیم بر نحوه یادگیری و آموزش‌ها دارد. برای اینکه از پکیج‌های تخفیف ویژه باخبر شوید، فرصت را از دست ندهید و با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

یادگیری زبان دنیای شما را تغییر می‌دهد.

A new language is a new life ,so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

تفاوت ever و never در گرامر تافلآزمون تخصصی TOEFL, گرامر پیشرفتهکاربرد So, Too, Neither, Eitherآزمون تخصصی TOEFL