انواع wh ها در انگلیسی

آزاده میردار
توسط

انواع wh ها در انگلیسی

آموزش انواع wh ها در انگلیسی

انواع wh ها در انگلیسی موضوع بحث امروز است. منظور از wh ها همان کلمات پرسشی هستند wh Questions که با حروف انگلیسی wh شروع می‌شود و یا درون عبارت از دو حرف w و h دیده می‌شود. مانند: what, where, how long و … .


انواع wh ها در زبان انگلیسی

انواع wh ها در زبان انگلیسی را به شکل جدول زیر ارائه نمودیم. در این جدول دو بخش توضیحات و کاربرد عبارت wh یا کلمه‌ی پرسشی آورده شده است. و در بخش دوم مثال کاربردی هر عبارت بطور مجزا اشاره می‌شود. مبحث انواع wh ها در زبان انگلیسی شامل آموزش مقدماتی گرامر زبان انگلیسی در طلوع کمبریج است. این پست را مطالعه کنید و در مکالمه و نوشتن خود به درستی بکار برید.

question wordfunctionexample sentence
what

asking for information about something

سئوال کردن اطلاعات در مورد چیزی

What is your name?

asking for repetition or confirmation

سئوال پرسیدن درمورد تکرار یا تایید چیزی

What? I can’t hear you.
You did what?
what…for

asking for a reason, asking why

پرسیدن دلیل یک کار، یا سئوال کردن چرا

What did you do that for?
when

asking about time

پرسش زمان و وقت

When did he leave?
where

asking in or at what place or position

پرسش در مورد مکان یا موقعیت

Where do they live?
which

asking about choice

پرسش در مورد انتخاب چیزی یا کدام یک

Which color do you want?
whoasking what or which person or people (subject)

سئوال در مورد شی یا فرد به شکل چه چیزی، چه کسی یا چه کسانی

Who opened the door?
whom

asking what or which person or people (object)

مفهوم مفعول دارد و به مفهوم چه شخصی را، چه کسانی را

Whom did you see?
whoseasking about ownership

پرسش درباره مالکیت چیزی

Whose are these keys?
Whose turn is it?
whyasking for reason, asking what…for

پرسش درباره دلیل چیزی یا کاری

Why do you say that?
why don’tmaking a suggestion

پیشنهاد دادن

Why don’t I help you?
howasking about manner

پرسش درباره حالت چیزی

How does this work?
asking about condition or quality

پرسش درباره شرایط یا کیفیت چیزی

How was your exam?
how + adj/advasking about extent or degree

سئوال در مورد درجه و میزان

see examples below
how fardistance

پرسش برای برای فاصله

How far is Pattaya from Bangkok?
how longlength (time or space)

پرسش درباره مقدار اندازه زمان یا فضا

How long will it take?
how manyquantity (countable)

پرسیدن اسامی قابل شمارش

How many cars are there?
how muchquantity (uncountable)

پرسیدن اسامی غیرقابل شمارش

How much money do you have?
how oldage

پرسش سن

How old are you?
how come (informal)asking for reason, asking why

پرسیدن یک دلیل

How come I can’t see her?

سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
3.75 (4 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    اکرم

    عالی آموزش بسیار عالی و چکیده و مختصر بود
    دستتون درد نکنه

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش اشتباهات رایج busy در انگلیسی common mistakesاشتباهات رایج busy در انگلیسیگرامر پیشرفته, گرامر مقدماتیآموزش حرف اضافه of در زبان انگلیسی prepositionsحرف اضافه of در زبان انگلیسیگرامر مقدماتی