اصطلاحات کاربردی انگلیسی

آزاده میردار
توسط

اصطلاحات کاربردی انگلیسی

اصطلاحات کاربردی انگلیسی idioms

اصطلاحات کاربردی انگلیسی، به شما کمک می‌کند که مکالمه جذابی داشته باشید. مثلا فلانی آدم کله گنده‌ای است. یا او آدم بلندپروازی است. عباراتی از این قبیل را اصطلاح می‌گویند. اگر مایلید، معادل این اصطلاحات را به انگلیسی بدانید پیشنهاد می‌کنم مطالعه این بخش را از دست ندهید.

طلوع کمبریج، با کمک روش‌های جدید آموزشی و شیوه مدیریت متفاوت، آموزش خصوصی مکالمه پیشرفته زبان انگلیسی را با برنامه ریزی مدون و اساتید حرفه‌ای، متفاوت ارائه می‌کند.


اصطلاحات کاربردی انگلیسی در آدمها با ویژگی‌های مثبت

در اصطلاحات کاربردی انگلیسی در آدمها با ویژگی‌های مثبت به معرفی چند اصطلاح کاربردی با مفهوم مثبت، درباره ویژگی‌های ما انسان‌ها به انگلیسی می‌پردازیم. اصطلاحاتی که همه روزه ما در مکالمه زبان انگلیسی و حتی در نوشتن و writing از آن به وفور به کار برده می‌شود.


People with positive qualities

a live wire people

1. a live wire
(an active, energetic person)

A: Our boss surprises me. He’s in his fifties but he’s full of pep. He’s always on the go.

B: Yeah, He’s a real live wire.

الف: رئیس ما مایه تعجب من است. پنجاه و چند سال دارد ولی پر انرژی است. همیشه در حال حرکت و فعالیت است.

ب: آره، او واقعا آدم پرتحرکی است.


a big shot people

2. a big shot
(an important person)
آدم کله گنده

A: David has a lot of influence.

He has quite a few influential friends everywhere.

B: Yes, he really is a big shot in politics.

الف: دیوید آدم بانفوذی است. همه جا چندین دوست بانفود دارد

ب: بله، واقعا در سیاست آدم آدم کله گنده است.


a go getter people

3. a go – getter
(an ambitious, energetic person)
آدم بلندپرواز و فعال

A: I like Sally. She’s ambitious and energetic.

از سالی خوشم می‌آید. بلندپرواز و فعال است.

B: Yes, she is. She knows what she wants out of life and she’s willing to work hard to get her wish. She’s a real go-getter.

بله همین طور است. او می‌داند که از زندگی چه می خواهد و آماده است که برای رسیدن به آرزویش سخت کار کند. واقعا آدم بلندپرواز و فعالی است.


self made people

4. self made
(someone who achieved success without other people’s help)

کسی که بدون کمک دیگران موفقیت بدست آورده است. خودساخته

A: I’ve heard your uncle is a man of means.

B: Yes. He started working when he was 15. He never got help from anyone. Now he’s a successful businessman. He sure is a self-made person.

الف: شنیدم عمویت آدم مایه‌داری است.

ب: بله. او از پانزده سالگی شروع به کار کرد. هیچ وقت از کسی کمک نگرفت. حالا بازرگان موفقی است. واقعا آدم خود ساخته‌ای است.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    احسان

    خیلی خوب بود

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش مکالمه بعد از کلاس به انگلیسیمکالمه بعد از کلاس به انگلیسیمکالمه پیشرفتهاصطلاحات درباره شخصیت انگلیسی characters-in-english-learningاصطلاحات درباره شخصیت انگلیسیمکالمه پیشرفته