اصطلاحات فرانسوی

آزاده میردار
توسط

اصطلاحات فرانسوی

آموزش اصطلاحات فرانسوی

اصطلاحات فرانسوی را در دوره‌های تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه با اساتید نیتیو و با تجربه پشت سر بگذارید. با شرکت در کلاسهای مکالمه طلوع کمبریج تغییر چشمگیر سطح زبان فرانسه خود را شاهد خواهید بود.

اصطلاحات فرانسوی

اصطلاحات فرانسوی در این بخش شامل عبارات کاربردی است که در بین مکالمات به زبان فرانسه به کرات استفاده می‌شود. می‌دانید که هر چه بیشتر اصطلاحات فرانسوی به کار ببرید مکالمه‌ای جذابتر خواهید داشت. در این عبارات سعی کردیم معادل تحت الفظی هر جمله را با مفهوم دقیق آن شرح دهیم.


“Perdre la boule”

Literal meaning: “To lose your ball”

معنی تحت الفظی این اصطلاح توپ خود را از دست دادن است. اما در مفهوم اصلی به معنی از دست دادن سرت است.

What it really means: To lose your head


“Ce n’est pas la mer à boire”

Literal meaning: “It’s not like you have to drink the ocean”

شبیه این نیست که بخواهی آب اقیانوس را بنوشی. در مفهوم : این کار مشکل نیست،

What it really means: It’s not difficult


“Faire la grasse matinée”

Literal meaning: “To have a fat morning”

What it really means: To sleep in

.این اصطلاح به معنی صبح تپلی داشتن است. در مفهوم خوابیدن صبح است


“Passer une nuit blanche”

Literal meaning: “To have a white night”

معنی تحت الفظی این عبارت: شب سفید داشتن.

What it really means: To stay up / awake all night (usually on purpose, not because of

insomnia)

بیدار ماندن با انگیزه یا هدفی. نه از روی بی خوابی


“Passer un mauvais quart d’heure”

Literal meaning: “To have a bad quarter of an hour”

معنی تحت الفظی این اصطلاح یک ربع بد در یک ساعت داشتن است. به معنی لحظات سخت داشتن.

What it really means: A short, difficult period in one’s life


“Dormir à la belle étoile”

Literal meaning: “To sleep in the pretty star”

در زیر ستاره‌ها خوابیدن به مفهوم بیرون از خانه خوابیدن است.

What it really means: To sleep outside


“Être blanc comme neige”

Literal meaning: “To be as white as snow”

از برف سفیدتر بودن. در مفهوم بی‌گناه بودن است.

What it really means: To be completely innocent


“Faire boule de neige”

Literal meaning: “To make like a ball of snow”

درست کردن توپ برفی در مفهوم بزرگتر یا مهم قلمداد شدن است.

What it really means: To get bigger / more important


“Faire du chemin / faire son chemin”

Literal meaning: “To go along the path / to go along your path”

در مسیر رفتن به مفهوم پیشرفت کردن است.

What it really means: To make progress


“Traîner quelqu’un dans la boue”

Literal meaning: “To drag someone through the mud”

شخصی را در گل و لای کشیدن بدین معناست که شهرت کسی را لگدمال کردن است.

What it really means: To dirty someone’s reputation.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش معادل تعطیلات عمومی در زبان فرانسهمعادل تعطیلات عمومی در زبان فرانسهمکالمه فرانسه پیشرفتهآموزش مکالمه گزارش تصادف در زبان فرانسهمکالمه گزارش تصادف در زبان فرانسهمکالمه فرانسه پیشرفته