اشتباهات رایج worth در انگلیسی

آزاده میردار
توسط

اشتباهات رایج worth در انگلیسی

آموزش اشتباهات رایج worth در انگلیسی

در اشتباهات رایج worth در انگلیسی ، با معانی و کاربرد بیشتری از این کلمه آشنا خواهید شد. worth در انگلیسی به معنی ارزش داشتن است. در ادامه مطلب، کاربرد worth با مثال‌های بیشتری ارائه می‌شود. آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی طلوع کمبریج فرصت آموزشی مناسبی را برای زبان آموزان فراهم می نماید.

 


اشتباهات رایج worth در انگلیسی

اشتباهات رایج worth در انگلیسی فرصت مناسبی فراهم می‌کند تا با معانی متفاوت‌تری از worth آشنا شوید. برای اینکه با اشتباهات رایج گرامر در زبان انگلیسی آشنا شوید، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

🔻worth + ing ارزش داشتن، ارزیدن

Don’t say: Is today’s film worth to see?
اشتباه است

✔️ Say: : Is today’s film *worth* seeing?
آیا فیلم امروز ارزش دیدن دارد؟


2) be worth (doing) something
چیزی ارزش داشتن

a) used to say that something is interesting, useful, or helpful

» A lot of the small towns in the area are definitely worth visiting.

تعداد زیادی از شهرهای کوچک ارزش دیدن دارد.


 The film is well worth seeing.

این فیلم ارزش دیدن دارد.


worth a trip/visit etc

The local museum is worth a visit.

موزه محلی ارزش بازدید دارد.


b) used to say that someone should do something because they will gain something from it be worth doing something

It’s worth checking the details of the contract before you sign it.

قبل از امضا کردن ارزش دارد که جزییات قرارداد را چک کنی.


be worth the time/effort/work

It was a great evening, and definitely worth all the hard work.
یک غروب عالی بود ارزش آن همه کار کردن را داشت


3) be worth it (informal) used to say that you gain something from an action


4) be not worth it (informal) used to say that you do not gain anything from an action


I thought about trying to talk to him about it, but decided it wasn’t worth it.

من فکر کردم راجع به صحبت کردن با او راجع به آن مسئله اما تصمیم گرفتم که اینکار را نکنم چونکه ارزش صحبت کردن ندارد.


5) be worth somebody’s while (to do/doing something) (spoken) used to say that someone should spend time or money on something because they will gain something from it

Some people feel it’s not worth their while working if they can get money from the state.

تعدادی از مردم احساس می‌کنند که آن کار ارزش ندارد حتی اگر از دولت پول بگیرند.


4) be not worth it (informal) used to say that you do not gain anything from an action

I thought about trying to talk to him about it, but decided it wasn’t worth it.

من فکر کردم راجع به صحبت کردن با او راجع به آن مسئله اما تصمیم گرفتم که اینکار را نکنم چونکه ارزش صحبت کردن ندارد.


5) be worth somebody’s while (to do/doing something) (spoken) used to say that someone should spend time or money on something because they will gain something from it

Some people feel it’s not worth their while working if they can get money from the state.

تعدادی از مردم احساس می کنند که ان کار ارزش ندارد حتی اگر از دولت پول بگیرند.


7) what’s it worth (to you)? (spoken) used humorously to ask someone how they will reward you if you do something for them

چه فایده ای برایت دارد؟


8) for what it’s worth (spoken) used when you are giving someone information, to say that you are not sure how useful it is

» Here’s the list of names, for what it’s worth.

اینجا یک لیست از اسامی است چه ارزشی دارد؟


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
2 (1 رای)
امتیاز نظرات 5 (2 امتیاز دهی)
نمایش 3 دیدگاه
  • زبان آموز
    معصومه

    مطلب آموزشی خیلی خوبی بود

  • زبان آموز
    امیر

    مطلب بسیار مفیدی بود، ممنون از زحمات شما

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش اشتباهات رایج mind در انگلیسیاشتباهات رایج mind در انگلیسیگرامر پیشرفته, گرامر مقدماتیآموزش اشتباهات رایج risk در انگلیسی common mistakesاشتباهات رایج risk در انگلیسیگرامر پیشرفته, گرامر مقدماتی