اشتباهات رایج Translate در انگلیسی

آزاده میردار
توسط

اشتباهات رایج Translate در انگلیسی

اشتباهات رایج استفاده Translate در انگلیسی

اشتباهات رایج Translate در انگلیسی ، پیرامون کلمه‌ی Translate و کاربرد درست حرف اضافه آن است. با استفاده از این پست آموزشی تلاش داریم تا زبان‌آموز را نسبت به کاربرد حروف اضافه در جملات کاربردی روزمره و مکالمات حساس‌تر نماییم. با این تمرین سطح گرامر زبان انگلیسی و همزمان مهارت گفتاری زبان‌آموز تقویت می‌شود. ضمنا برای آشنایی بیشتر با سری واژگان یا عبارات بیشتر به اشتباهات رایج گرامر در زبان انگلیسی مراجعه نمایید.


اشتباهات رایج Translate در زبان انگلیسی

اشتباهات رایج Translate در انگلیسی، traslate به معنی « ترجمه کردن » است. و حرف اضافه رایج و اشتباهی که توسط بیشتر مردم بکار برده می‌شود، حرف to است. در حالیکه حرف اضافه صحیح آن into می‌باشد. بنابراین در بخش اشتباهات رایج Translate در انگلیسی، حرف اضافه into را از یاد نبریم.

translate into, not to.
ترجمه کردن – برگرداندن

Don’t say: Translate this passage to English.

✔️ Say: : Translate this passage *into* English.
این متن را به انگلیسی ترجمه کنید


translate

ترجمه کردن

change languages  poetry doesn’t usually translate well

تغییر زبان شعر معمولا خوب ترجمه نمی‌شود.


 happen as result

اتفاق افتادن/بوجود آمدن از یک نتیجه


translate (sth) into (sth)

ترجمه کردن چیزی به چیز دیگر


 have same meaning = to mean the same as something els : translate into/to sth

معنای یکسان داشتن

These rate translate into a return of 8.5% for dollar investors.

این نرخ‌ها حاکی از (بدین معناست که ) بازگشت 8.5 درصدی سرمایه گذاران دلار است.


4. change forms = to change something, or be changed, from one form into another translate (sth) into sth

تغییر شکل= تغییر چیزی یا تغییر داده شدن، از یک چیز به چیز دیگر

  jokes often don’t translate well into print.

جک‌ها اغلب برای چاپ بخوبی ترجمه نمی‌شود.

  • فراموش نشود از حرف اضافه to نباید استفاده کنیم.

 use in new situation = to be used in a new situation  or to make sth to do this

استفاده در یک موقعیت جدید= استفاده شدن در یک موقعیت جدید، یا ساختن چیزی در انجام آن

It’s amazing how well the play has been translated to film.

فوق‌العاده است که چه خوب این نمایشنامه برای فیلم استفاده شده /ساخته شده.

  • در این قسمت از حرف اضافه to استفاده می‌شود اما translate  به معنی ترجمه کردن نمی‌باشد. بنابراین برای ترجمه کردن نباید از حرف اضافه to  استفاده کرد بلکه حرف اضافه into بکار بریم.

سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    نیلوفر

    اشتباهات رایج استفاده translate رو بخوبی توضیح دادید

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-235-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-235-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش اشتباهات رایج married در انگلیسیاشتباهات رایج married در انگلیسیگرامر, گرامر پیشرفته, گرامر مقدماتیاشتباهات رایج suspectاشتباهات رایج suspect در انگلیسیگرامر, گرامر پیشرفته, گرامر مقدماتی