اشتباهات رایج sure در انگلیسی

آزاده میردار
توسط

اشتباهات رایج sure در انگلیسی

آموزش اشتباهات رایج sure در انگلیسی

در اشتباهات رایج sure در انگلیسی با اشکال و کاربرد مختلف sure آشنا می‌شوید. از جمله کلمات کاربردی که به کرات در مکالمات روزمره استفاده می‌شود. با خواندن این قسمت حداقل نیازهای شما در استفاده درست از کلمه sure در مکالمه زبان انگلیسی برطرف می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر ازاین موارد به اشتباهات رایج گرامر در زبان انگلیسی مراجعه نمایید. آموزش خصوصی زبان انگلیسی طلوع کمبریج با خدمات آموزشی ویژه خود به دنبال کسب رضایت شماست.


اشتباهات رایج sure در زبان انگلیسی

در بخش اشتباهات رایج sure در انگلیسی، فرم‌های مختلف مثل sure that، sure if، sure of، sure about و …با ارائه مثال توضیح داده می‌شود. از اشتباه رایج sure for را در جملات خود بکار نبرید. در قسمت پایین با توجه به منبع معتبر long man کاربرد و اصطلاحات بیشتری در مورد sure آورده شده است.

sure of, not for مطمئن

Don’t say: I’m quite sure for her honesty.
کاربرد حرف اضافه for اشتباه است.

✔️ Say: : I’m quite sure *of* her honesty.

من به صداقت او اطمینان دارم.

Note: Also certain of مطمئن

✔️ I’m quite certain of it.

                                                                                                 من از آن قضیه کاملا مطمئن هستم.


sure1 S1 Wı isə: $ sur/ adjective
مطمئن

1) certain you know something [not before noun] confident that you know something or that something is true or correct SYN certain

 • That’s Sarah’s cousin.’ Are you sure?”

او بچه فامیل سارا است. آیا مطمئنی؟

 • “What time does the show start?’ I’m not sure

چه ساعتی شو شروع می‌شود؟ مطمئن نیستم.


sure that

 • I’m sure there’s a logical explanation for all this.

من مطمئن هستم که یک توضیح منطقی برای این توضیح وجود دارد.

 • Are you sure that you know how to get there?

مطمئن هستی که چطور آنجا برسی؟

 • My mother, I felt sure, had not met him before.

مادر من من مطمئن هستم که او را قبلا ملاقات نکردم.


not sure how/where/when etc

 • Henry wasn’t sure how to answer this.

هنری مطمئن نبود چطور به این سئوال جواب دهد.


not sure if/whether

 • I’m not sure if I’m pronouncing this correctly.

من مطئن نیستم که من آن را بدرستی تلفظ کنم.


sure of

 • He wasn’t even sure of his mother’s name.

او حتی از اسم مادرش مطمئن نبود.

 • They were talking about her, she was sure of that.

آنها راجع به او صحبت می کردند او مطمئن بود.


sure about

 • “That’s the man I saw in the building last night.’ Are you quite sure (=completely sure) about that?”

آن مردی است که من دیشب در ساختمان دیدم آیا راجع به او کاملا مطنئنی؟


2) make sure

a) to find out if something is true or to check that something has been done

 • “Did you lock the front door?’ I think so, but I’d better make sure.

در جلویی را قفل کردی؟ من فکر می‌کنم. بهتر است که مطئن شوم.


I wanted to make sure you were all right.

من می‌خواستم مطمئن شوم که حق با شما بود.

 • First, make sure the printer has enough paper in it.

ابتدا مطمئن باشید که پرینتر به اندازه کافی کاغذ در آن وجود دارد.


make sure (that)

 • I’ll walk you home, just to make sure no one bothers you.

من با تو تا خانه قدم می‌زنم، فقط مطمئن باش که کسی اذیتت نمی‌کند.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
 • زبان آموز
  نیلوفر

  اشتباهات رایج خیلی عالی بود

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش اشتباهات رایج conformدر انگلیسیاشتباهات رایج conform در انگلیسیگرامر پیشرفته, گرامر مقدماتیآموزش اشتباهات رایج succeed در انگلیسیاشتباهات رایج succeed در انگلیسیگرامر پیشرفته, گرامر مقدماتی