اشتباهات رایج relate در انگلیسی

آزاده میردار
توسط

اشتباهات رایج relate در انگلیسی

آموزش اشتباهات رایج relate در انگلیسی

اشتباهات رایج relate در انگلیسی، مربوط به تمام نکات گرامری و کاربردی در جمله کلمه‌ی relate در بخش اشتباهات رایج گرامر زیان انگلیسی است. آموزش خصوصی طلوع کمبریج آماده خدمت رسانی در زمینه آموزش مکالمه، ترجمه، گرامر و آزمون‌های بین المللی زبان می‌باشد.


اشتباهات رایج relate در زبان انگلیسی

در اشتباهات رایج relate در زبان انگلیسی شما با مواردی کلیدی، حروف اضافه مربوط به کلمه relate آشنا می‌شوید. یکی از اشتباهات رایج relate در انگلیسی مربوط به استفاده از حرف اضافه اشتباه with به جای to با معنای یکسان ( با، بهمراه ) است. با یادگیری این اصطلاحات، کلمات و مثال‌های کاربردی، مطمین باشید نه تنها در یادگیری مکالمه، نوشتار و گرامر زیان انگلیسی بلکه در آزمون‌های استاندارد و بین المللی (Ielts و Toefl) نیز موفق خواهید بود.

related to, not with ارتباط

❌ Don’t say: Are you related with Sam in any way?

کاربرد این حرف اضافه with اشتباه است.

✔️ Say: Are you related to Sam in any way?
آیا با سام به طریقی ارتباطی دارید؟


relate S2 w1 /rı’leit/ verb
مربوط بودن، وابسته بودن

1) [if two things relate, they are connected in some way SYN connect
ارتباط داشتن

I don’t understand how the two ideas relate.

من متوجه نمی‌شوم چطور دو ایده به هم ارتباط دارند.


relate to

 The charges of fraud relate to events that took place over ten years ago.

اتهامات کلاه برداری مربوط می شوند به اتفاقاتی که در عرض ۱۰ سال اتفاق می افتند.

Note:
In everyday English, people often say something has (something) to do with another thing, rather than relates to it:

The changes have to do with events that took place over ten years ago. I don’t understand what the two ideas have to do with each other.


relate S2 w1 /rı’leit/ verb
مربوط بودن، وابسته بودن

1) [if two things relate, they are connected in some way SYN connect
ارتباط داشتن

I don’t understand how the two ideas relate.

من متوجه نمی‌شوم چطور دو ایده به هم ارتباط دارند.


relate to

» The charges of fraud relate to events that took place over ten years ago.

اتهامات کلاه برداری مربوط می شوند به اتفاقاتی که در عرض ۱۰ سال اتفاق می‌افتند.

Note:
In everyday English, people often say something has (something) to do with another thing, rather than relates to it:

The changes have to do with events that took place over ten years ago. I don’t understand what the two ideas have to do with each other.

2) [T] if you relate two different things, you show how they are connected relate something to something.

The report seeks to relate the rise in crime to an increase in unemployment.

گزارش در حال جستجوی رابطه بین افزایش جرم و با افزایش بیکاری است.

3) (formal) to tell someone about events that have happened to you or to someone else relate something to somebody.


related /rı’lert!d/ adjective
صفت، مربوط

1) things that are related are connected in some way

• Police now believe that the three crimes could be related.

پلیس حالا عقیده دارد که جنایات ممکن است به همدیگر مربوط باشند.

the problem of drug abuse and other related issues.

مشکل سوء استفاده از دارو و دیگر مسائل مربوط.


related to

He suffers with memory loss related to his disease.

او از فقدان حافظه مربوط به بیماری رنج می‌برد.

closely/directly/strongly etc related

» Education levels are strongly related to income.

سطوح تحصیلی به شکل قدرتمندی مریوط به در آمد است.


drug-/pollution-/stress-related etc

people suffering from tobacco-related illnesses

مردم از دخانیات در ارتباط بابیماری رنج میبرند.

2) [not before noun] connected by a family relationship.

قبل از اسم بکار نمی‌رود. ارتباط از طریق روابط خانوادگی

Are you two related?

آیا بین شما رابطه ای وجود دارد.


related to

I might be related to

ممکن است من با او رابطه‌ای داشته باشم

3) animals, plants, languages etc that are related belong to the same group

• Dolphins and porpoises are closely related.

دلفین‌ها و نهنگ‌ها به طور نزدیکی به هم وابسته هستند.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    معصومه

    خیلی خوب بود این آموزش

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش اشتباهات رایج popular در انگلیسیاشتباهات رایج popular در انگلیسیگرامر پیشرفته, گرامر مقدماتیآموزش اشتباهات رایج pass در انگلیسیاشتباهات رایج pass در انگلیسیگرامر پیشرفته, گرامر مقدماتی