اشتباهات رایج popular در انگلیسی

آزاده میردار
توسط

اشتباهات رایج popular در انگلیسی

آموزش اشتباهات رایج popular در انگلیسی

در اشتباهات رایج popular در انگلیسی با کاربرد این کلمه در گرامر زبان انگلیسی آشنا می‌شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر از دیگر کلمات می‌توانید به پست اشتباهات رایج گرامری در انگلیسی مراجعه نمایید. آموزش خصوصی طلوع کمبریچ در زمینه مکالمه انگلیسی، آزمون‌های زبان و … خدمات ارزنده ای به زبان آموزان ارائه می‌کند.


اشتباهات رایج popular در زبان انگلیسی

اشتباهات رایج popular در زبان انگلیسی شامل کاربرد حروف اضافه with و نقش اسمی و صفت relate و کاربرد آن در جملات مختلف می‌باشد.

popular with, not among محبوب

❌ Don’t say: John’s popular among his friends.

کاربرد این حرف اضافه among اشتباه است.

✔️ Say: :John’s popular *with* his friends.

جان در بین دوستانش محبوب است.


popular S2 wi /’popiylə $ ‘pa:pjŠposlər/ adjective
مشهور ، محبوب

1) liked by a lot of people

OPP unpopular  غیر محبوب ، بدنام، منفور :متضاد

Hilary was popular at school.

هیلری در مدرسه محبوب بود.

a popular holiday resort

یک مرکز تفریحی مشهور برای تعطیلات

Coffee is probably the most popular drink in the world.

احتمالا قهوه از مشهورترین نوشیدنی‌هاست.


hugely/enormously/immensely etc popular

به شکل وسیع، بی‌اندازه بزرگ، بی‌اندازه زیاد…مشهور

Pop’s music is hugely popular in Iran.

موسیقی پاپ در ایران بسیار مشهور است.


popular with
محبوب با / میان

The President is very popular with Jewish voters.

رئیس جمهور میان رای دهندگان یهودی بسیار محبوب است.


2) [only before noun) done by a lot of people in a society, group etc

فقط قبل از اسم بکار می‌برد.

the closest popular vote in U.S. presidential history

نزدیک‌ترین رای مشهور در تاریخ ریاست جمهوری امریکا.

 The government has little popular support among women voters.

دولت حمایت کمی میان زن‌های واجد رای دارد.

Kaplan’s latest recording has received considerable popular acclaim (=it is liked by a lot of people).
آخرین ثبت کاپلان تحسین محبوب قابل ملاحظه‌ای دریافت کرده است.


popular belief/opinion/view (=a belief, opinion etc that a lot of people have)
عقیده رایج
acclaim (=it is liked by a lot of people).

 a popular movement for democracy

یک جنبش مشهور دموکراسی


3) [only before noun) relating to ordinary people, or intended for ordinary people
فقط قبل از اسم. مربوط به مردم عادی

 Wintour’s writing is full of references to American popular culture.

وینتور پر از منابعی از فرهنگ رایج آمریکا است.
Steele was ridiculed by the popular press. → POP MUSIC


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    معصومه

    آموزش جالبی هست

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش اشتباهات رایج superior در انگلیسیاشتباهات رایج superior در انگلیسیگرامر پیشرفته, گرامر مقدماتیآموزش اشتباهات رایج relate در انگلیسیاشتباهات رایج relate در انگلیسیگرامر پیشرفته, گرامر مقدماتی