اشتباهات رایج pleased در انگلیسی

آزاده میردار
توسط

اشتباهات رایج pleased در انگلیسی

آموزش اشتباهات رایج pleased در انگلیسی

اشتباهات رایج pleased در انگلیسی، یکی از مشکلات عمده در یادگیری زبان در بخش اشتباهات رایج گرامر زبان انگلیسی و کاربرد حروف اضافه است. در این قسمت با بیان اشتباه رایج گرامری pass، نکات بیشتری از این کلمه با ذکر مثال توضیح داده می‌شود.


اشتباهات رایج pleased در زبان انگلیسی

در اشتباهات رایج pleased در زبان انگلیسی شما با جزئیات بیشتری پیرامون این کلمه با ارائه مثال‌های کاربردی آشنا می‌شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر از دیگر کلمات به اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی مراجعه کنید.

pleased with, not from. رضایت داشتن از

❌ Don’t say: The teacher is pleased from me.

کاربرد این حرف اضافه from اشتباه است.

✔️ Say: : The teacher is pleased *with* me.

معلم از من راضی است.

Note: They were pleased at (with) what he said.

در صورتی که یک اسم انتزاعی بعد از pleased بکار برده شود، هر دو حرف اضافه بکار می‌رود.


pleased /pli:zd/ adjective
صفت خرسند، راضی، خوشایند، رضایت‌مندانه

1) happy or satisfied »
خرسند ، راضی
Your dad will be so pleased. »

پدر شما خرسند خواهند بود.

She seemed pleased by the compliment.

او بنظر می‌آید که از شکایت خرسند است.


pleased about

I could tell she was pleased about something.

من می توانستم بگویم که او راجع به چیزی راضی است.


something. pleased with

بشاش، خوش، باصفا، راضی

Gwinn was pleased with the results.

Gwinn از نتایج راضی بود


pleased for
That’s wonderful! I’m really pleased for you.

عالیه! من بخاطر تو احساس رضایت دارم.


pleased (that)
» Her mother was pleased that she chose a college close to home.

از اینکه او کالجی نزدیک خانه‌اش انتخاب کرده بود مادرش راضی بود.


pleased to hear/see/report etc

خوشحال از شنیدن /دیدن/ گزارش کردن

I’m pleased to tell you that you’ve got the job.

من خوشحالم از اینکه شما کار پیدا کردید.


2) (I’m) pleased to meet you (spoken) (formal) used as a polite greeting when you meet someone for the first time
از دیدن شما خوشحالم. احوالپرسی رسمی در اولین دیدار


3) pleased to help/assist very willing or happy to help

رضایت داشتن برای کمک/ کمک برای خواست یا خوشحال برای کمک

If there’s anything we can do, we’d be pleased to help.

اگر کاری هست که انجام دهیم، ما مایلیم که کمک کنیم.


4) pleased with yourself feeling proud or satisfied because you think you have done something clever, often in a way that annoys other people.

» Miranda, pleased with herself for getting it right, sat down.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    معصومه

    توضیحات و آموزش خیلی جالبی بود

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش اشتباهات رایج pass در انگلیسیاشتباهات رایج pass در انگلیسیگرامر پیشرفته, گرامر مقدماتیآموزش اشتباهات رایج warn در انگلیسیاشتباهات رایج warn در انگلیسیگرامر پیشرفته, گرامر مقدماتی