اشتباهات رایج pass در انگلیسی

آزاده میردار
توسط

اشتباهات رایج pass در انگلیسی

آموزش اشتباهات رایج pass در انگلیسی

اشتباهات رایج pass در انگلیسی، این قسمت پر از نکات مهم دستوری و گفتاری است. شما با خواندن این بخش اطلاعات مهمی از کلمه pass بدست خواهید آورد. زیرا این کلمه یکی از افعال کاربردی در مکالمه زبان انگلیسی است. پس منطقی است از pass بدرستی در جملات استفاده کنیم. ضمنا برای کسب اطلاعات بیشتر از این قبیل کلمات به اشتباهات رایج گرامر در انگلیسی مراجعه نمایید.


اشتباهات رایج pass در زبان انگلیسی

اشتباهات رایج pass در زبان انگلیسی شامل نکات گرامری و کاربرد حروف اضافه این کلمه می‌باشد. به علت بیان یکی از نکات اشتباه رایج pass در انگلیسی، تصمیم گرفتیم برای آشنایی زبان‌آموزان با نکات کلیدی بیشتر pass، جزئیات  آموزشی بیشتری را توضیح و ارائه دهیم.

Pass by place, not from a place. رد شدن از جایی
مظنون بودن، بد گمان شدن

❌ Don’t say: Will you pass from the post office?
کاربرد این حرف اضافه from اشتباه است

✔️ Say: : Will you pass *by* the post office?
آیا از اداره پست رد می شوی؟

Note: Also pass the post office is correct.

حرف اضافه by را می توان حذف کرد.


pass
/pa:s $ pæs/ verb

1) go past [1,T] to come up to a particular place, person, or object and go past them.
معانی بسیار متعدد دارد بنابراین جداگانه با مثال معنی می‌شود

The crowd parted to let the truck pass.

جمعیت از هم جدا شد تا کامیون رد شود. رد شدن

He gave me a smile as he passed.

همان طور که رد می‌شد، به من لبخند زد.

We passed a group of students outside the theater.

ما از میان یک گروه از دانشجویان خارج تئاتر رد شدیم.

I pass the sports center on the way to work.

من از کنار یک مرکز ورزشی در مسیر کار رد شدم.


2) move/go (1 always + adv/prep] to go or travel along or through a place.
عبور کردن

He passed along the corridor to a small room at the back of the building.

او از یک راهرو که در پشت ساختمان بود برای رسیدن به یک اتاق کوچک عبور کرد.

We passed through the gates into a courtyard behind.

ما از میان درهایی برای رفتن به محوطه حیاط پشتی عبور کردیم.

We were just passing through (=traveling through a place) and thought we’d drop in to see you.
ما تازه از آن مسیر رد می شدیم فکر کردیم یک سری به شما بزنیم.


3) put It always + adv/prep] to put something around, through, or across something else

He passed the rope carefully around the post.

او با دقت ریسمان را دور محموله پستی بست.


4) road/river, etc I always + adv/prep, T] a road, river, or railway line that passes a place goes through or near the place.

The road passes right through the town centre.
جاده درست از مرکز شهر رد میشود. …رد شدن

The main railway line passes just north of Manchester.

خط راه آهن درست از شمال منچستر رد می‌شود.


5) give [T] to hold something in your hand and give it to someone else.
Pass the salt, please.
نمک را بده …دادن
pass somebody something.

Can you pass me that bag by your feet?
میشه آن کیف را با پایت بفرستی سمت من؟


pass something to somebody

She passed a cup of tea to the headmaster.

او یک لیوان چای به مدیر داد.


pass around

6) give information always + adv/prep] to give information or a job to another person so that they can deal with it.

pass something (on/over/back) to somebody

I’ll pass the information on to our sales department.

من اطلاعات را به بخش فروش‌مان خواهم داد.

They’ve passed the enquiry over to the police.

آنها استعلام را به پلیس دادند


7) time
The days passed slowly.
روزها به آرامی می‌گذرد

She became more ambitious as the years passed.

همان طور که سالها سپری می‌شوند او جاه طلب‌تر شد.

They sat in silence while the minutes passed.

در حالیکه دقایق سپری می شد، آنها در سکوت نشسته بودند.

Hardly a day passes without more bad news about the economy (=there is bad news almost every day).
بندرت یک روز بدون خبر بد اقتصادی سپری می‌شود.


b) if you pass time or pass your life in a particular way, you spend it in that way

We passed the winter pleasantly enough.

ما زمستان را با رضایت کافی سپری کردیم.

We played cards to pass the time (=to help us stop feeling bored).

ما کارت بازی کردیم تا زمان بگذرد.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    معصومه

    آموزش خیلی خوبی بود

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش اشتباهات رایج relate در انگلیسیاشتباهات رایج relate در انگلیسیگرامر پیشرفته, گرامر مقدماتیآموزش اشتباهات رایج pleased در انگلیسیاشتباهات رایج pleased در انگلیسیگرامر پیشرفته, گرامر مقدماتی