اشتباهات رایج leave در انگلیسی

آزاده میردار
توسط

اشتباهات رایج leave در انگلیسی

آموزش اشتباهات رایج leave

با ارائه قسمت اشتباهات رایج leave در انگلیسی فرصتی فراهم شده تا کاربرد بیشتر این فعل با استناد به دیکشنری لانگ من بیان شود. اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی، یکی از روش‌های تمرین اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموزان است.  آموزش خصوصی زبان انگلیسی طلوع کمبریج، با برگزاری کلاس‌های خصوصی، یادگیری مکالمه انگلیسی را برای شما آسان می‌کنیم.


اشتباهات رایج leave

این بخش اشتباهات رایج در مورد leave است. کلیه معانی این کلمه به همراه کاربرد آن در جمله در بخش پایین ارائه می‌شود. برخی از عباراتی مثل leave at، leave for، leave somebody doing something، و ….

leave for a place, not to a place ترک کردن یک محل

❌ Don’t say: They’ re leaving to England soon.

کاربرد این حرف اضافه to اشتباه است

✔️ Say: : They’ re leaving for England soon.

آنها بزودی به مقصد انگلیس اینجا را ترک می‌کنند.

در اینجا به جای to باید حرف اضافه for بیاید.


leave /verb (past tense and past participle left /left/ )
ترک کردن، رها کردن
1) go away
to go away from a place or a person

My baby gets upset when I leave the room.

بچه ام نگران می‌شود وقتی من اتاق را ترک می‌کنم.


Before leaving the train, make sure you have all your belongings with you. Leave the motorway at Junction 7.

قبل از ترک کردن، مطمئن باش که شما همه دارایی‌ات را با خودت داری.


leave at

The plane leaves at 12.30.

هواپیما در ساعت 12:30 ترک کرد.


leave for
I tried calling him, but he’d already left for work.

من سعی کردم به او زنگ بزنم، اما او تازه سر کار رفته بود.


leave (something/somebody) soon/now/later etc

If he left immediately, he’d catch the 7.30 train.

اگر او فورا ترک کرده باید قطار گرفته باشد.


leave (something/somebody) to do something.

Frances left work early to meet her mother.

فرانسس زود کار را ترک کرد تا مادرش را ملاقات کند.


leave somebody doing something.

Never leave children playing near water unattended.

هرگز بچه ها را بدون مراقب نزدیک آب رها نکنید.


leave somebody to something

I’ll leave you to it (=go away and let you continue with what you are doing).

من آن را به شما واگذار خواهم کرد.


My youngest boy has not left my side (=has stayed near me) since his daddy was killed.

کوچک‌ترین پسرم از وقتی که پدرم کشته شده مرا ترک نکرده است.


leave somebody in peace
(=go away from someone so that they can think, work etc alone)

Just a few more questions, then we’ll leave you in peace.

فقط چند سئوال سپس ما شما را در آرامش رها خواهم کرد.


2) stop, if you leave your job, home, school etc, you permanently stop doing that job, living at home etc

Over the past two years, 20 staffers have left.

در عرض دو سال 20 تن از کارمندان کار را رها کردند.


leave home/school/college etc

How old were you when you left home (=your parents’ home)?

شما چند سالتون بود وقتی خانه را ترک کردید؟


My daughter got a job after she left school.

دخترم کار گرفت وقتی که مدرسه را ترک کرد.


leave a job/country/Spain etc

Many missionaries were forced to leave the country.

تعدادی از ماموران مجبور شدند که کشور را ترک کنند.


It seems that Tony has left the band for good

بنظر می‌رسد که تونی گروه را قطعا ترک کرده است.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    معصومه

    آموزش خوبی بود سپاس

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-235-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-235-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش اشتباهات رایج capable در انگلیسیاشتباهات رایج capable در انگلیسیگرامر پیشرفته, گرامر مقدماتیآموزش اشتباهات رایج object در انگلیسیاشتباهات رایج object در انگلیسیگرامر پیشرفته, گرامر مقدماتی