اشتباهات رایج insist on در انگلیسی

آزاده میردار
توسط

اشتباهات رایج insist on در انگلیسی

آموزش اشتباهات رایج insist on در انگلیسی

در این پست به بهانه معرفی insist on به عنوان شکل صحیح یک اشتباه رایج گرامری در انگلیسی، قصد داریم نمونه‌های دیگر از شکل و کاربرد insist را به همراه مثال‌های کاربردی اشتباهات رایج گرامر در زبان انگلیسی بیان کنیم. تدریس خصوصی زبان انگلیسی طلوع کمبریج در کلاس‌های خصوصی با مدرسین برجسته و با تجربه خود آمادگی خدمات‌دهی آموزشی متفاوت به زبان‌آموزان می‌باشد.


اشتباهات رایج insist on

در این بخش به عنوان اشتباهات رایج  insist on، علاوه بر کاربرد درست insist، نمونه‌های دیگر با مثال توضیح داده می‌شود:   insist on، insist (that), ….

Common_mistakes

 insist on+ ing
اصرار کردن، پافشاری کردن
❌ Don’t say: Simon insisted to go to London.

کاربرد این حرف اضافه اشتباه است.

✔️ Say: Simon insisted *on* going to London.

سایمون برای رفتن به لندن پافشاری کرد.


insist /in’sıst/ verb

پافشاری کردن، اصرار کردن

1) to say firmly and often that something is true, especially when other people think it may not be true


insist (that)

Mike insisted that he was right.

مایک اصرار داشت که حق با او بود.

His friends insisted he had no connection with drugs.

دوستانش پافشاری می کردند که هیچ ارتباطی با مواد مخدر ندارند.


insist on

She kept insisting on her innocence.

او اصرار داشت که بی‌گناه است.


2) to demand that something should happen

 Stay for supper – I insist!

من اصرار کردم که شام بمان.


insist (that)

They insisted that everyone should come to the party.

آنها اصرار کردند که همه باید به مهمانی بیایند.


He insisted I should take a taxi.

او اصرار کرد که باید تاکسی بگیرم.


insist on

 We insist on the highest standards of cleanliness in the hotel.

من سماجت کردم که بلاترین استانداردهای تمیزی در هتل رعایت شود.


insist on/upon doing something

He insisted upon checking everything himself.

او اصرار داشت که هر چیزی را خودش باید چک کند.


3) if you insist (spoken) used when agreeing to do something that you do not really want to do

‘Why don’t you call them up today?” Oh, if you insist!’

اگر شما اصرار دارید چرا شما امروز به آنها زنگ نمی‌زنید؟


4) insist on doing something to keep doing something, especially something that is inconvenient or annoying

» She will insist on washing her hair just when I want to have a bath.

او اصرار خواهد کرد که موهایش را بشوید وقتی که من از او بخواهم که حمام کند.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    معصومه

    توضیح و آموزش خوبی بود مرسی

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش enjoy در اشتباهات رایجاشتباهات رایج enjoy در انگلیسیگرامر پیشرفته, گرامر مقدماتیآموزش اشتباهات رایج finish در انگلیسیاشتباهات رایج finish در انگلیسیگرامر پیشرفته, گرامر مقدماتی