اشتباهات رایج doubt در انگلیسی

آزاده میردار
توسط

اشتباهات رایج doubt در انگلیسی

آموزش اشتباهات رایج doubt در انگلیسی

آیا اشتباهات رایج doubt در انگلیسی و حروف اضافه، اصطلاحات مربوط به آن را می‌دانید؟ این اشتباهات گرامری به کرات توسط زبان آموزان مبتدی رخ می‌دهد. در آموزش خصوصی زبان انگلیسی کمبریج نکات دقیق آموزشی توسط اساتید زبده در کلاس‌های خصوصی تدریس می‌شود. برای کسب اطلاع بیشتر از مجموعه کلمات و عبارات و حروف اضافه آنها به مطلب اشتباهات رایج گرامر در زبان انگلیسی مراجعه نمایید.


اشتباهات رایج doubt در زبان انگلیسی

اشتباهات رایج doubt در انگلیسی شامل تمامی اصطلاحات و معانی کاربردی آن می‌باشد. در ادامه شما با مثال‌های کاربردی doubt و حروف اضافه همرا آن آشنا خواهید شد.

 No doubt (n) of or about , not for.

❌  Don’t Say: I have no doubt for his ability .

✅ Say: I ‘ve no doubt of ( or about ) his ability.               من به توانایی او هیچ شکی ندارم

💥 Note

Doubtful of: I am doubtful of his ability to pass.                .شک دارم از اینکه بتونه پاس کند


doubt1 S1 w1 doubt/ noun
شبهه، گمان، شک

1) [c,u) a feeling of being not sure whether something is true or right doubt about

The incident raises doubts about the safety of nuclear power.

رویداد ناگهانی شبهاتی راجع به نیروی هسته‌ای ایجا کرد.


doubt as to

 Some government ministers had serious doubts as to whether the policy would work.

تعدادی از وزرای دولت شبهاتی داشتند راجع به اینکه آیا سیاست آنها نتیجه می‌دهد.


There was still one little nagging doubt at the back of his mind.

هنوز یک تردید سرزنش آمیز سطحی در پشت ذهن وجود دارد.

There’s no doubt that he was a major artist.

تردیدی نیست که او هنرپیشه اصلی بود.


2) no doubt used when you are saying that you think something is probably true.

اصطلاح no doubt وقتی استفاده می‌شود که شما هیچ تردیدی ندارید در اینکه چیزی درست است.

 No doubt you’ll have your own ideas.

تردیدی نیست که شما عقیده خودتان را دارید.

She was a top student, no doubt about it (= it is certainly true).

تریدی وجود ندارد که او یک دانش آموز عالی بود ( کاملا قطعی است).


3) if/when (you’re) in doubt used when advising someone what to do if they are uncertain about.

شما از جمله روبرو استفاده می‌کنید وقتی که شما قصد دارید کسی را نصیحت کنید اگر آنها مطمئن نیستند

.if/when (you’re) in doubt

 If in doubt, consult your doctor.

اگر مشکوکی با دکترت مشورت کن.


4) be in doubt if something is in doubt, it may not happen, continue, exist, or be true.

The future of the peace talks is in doubt.

در گفتگوی صلح آینده تردیدی وجود دارد.


5) beyond doubt if something is beyond doubt, it is completely certain.
ورای شک و تردید

 The prosecution must prove beyond reasonable doubt that the accused is guilty of the crime.

شاکی میبایست فراتر از شک منطقی خود ثابت کند که متهم گناهکار است.


put the game/result/match beyond doubt (= do something which makes it certain that a particular player or team will win a match)

Ferdinand’s second goal put the game beyond doubt.

بی‌شک فردیناند دومین گل را در بازی زد.


6) without doubt used to emphasize an opinion

بدون شک برای تاکید عقیده بکار می‌رود.

Jo is without doubt one of the finest swimmers in the school.

بدون شک یکی از بهترین شناگران مدرسه است.


7) open to doubt

جای شک وجود دارد.

something that is open to doubt has not been proved to be definitely true or real.

یعنی هنوز ثابت نشده ( شک و تردید وجود دارد).


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    نیلوفر

    آموزش اشتباه رایج عالی بود

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش اشتباهات رایج exchange در انگلیسیاشتباهات رایج exchanged در انگلیسیگرامر, گرامر پیشرفته, گرامر مقدماتیآموزش اشتباهات رایج fail در انگلیسیاشتباهات رایج fail در انگلیسیگرامر پیشرفته, گرامر مقدماتی