اشتباهات رایج divide into در انگلیسی

آزاده میردار
توسط

اشتباهات رایج divide into در انگلیسی

آموزش اشتباهات رایج devide into در انگلیسی

اشتباهات رایج divide into در انگلیسی عنوان بحث حاضر است. در اینجا علاوه بر ارائه‌ی معانی divide into، تلاش کردیم تعداد بیشتری از معانی divide را بررسی کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به اشتباهات رایج گرامر در زبان انگلیسی مراجعه نمایید.


اشتباهات رایج divide into در زبان انگلیسی

اشتباهات رایج divide انگلیسی، در این قسمت سعی شده معانی بیشتر divide به همراه حرف اضافه و اصطلاحات آن ارائه شود.

divide into parts                                                                                                تقسیم شدن به چند قسمت

Don’t say: I divided the cake in four parts.

✔️Say: I divided the cake *into* four parts.

من کیک را به چند قسمت تقسیم کردم.

💥  Note: A thing may be divided *in half or in two*:

هر چیزی ممکنه به نیم یا دو قسمت تقسیم بشه. می‌توان از دو کلمه half  و two استفاده کرد.

✔️  Paul divided the apple  in half (or in two).

پل سیب را نصف کرد (به دو قسمت تقسیم کرد).


divide

separate= something divides, or if you divide it, it separates into two or more parts: divide sth into sth

تقسیم شدن چیزی، تقسیم شدن چیزی به دو یا چند چیز

scientists traditionally divide the oceans into zones.

دانشمندان بطور سنتی اقیانوس‌ها را به مناطق تقسیم کردند.

the book is divided into six sections.

این کتاب به شش بخش تقسیم شده.

here, the river divides into three channels.

در اینجا، رودخانه به سه کانال تقسیم می‌شود.


keep separate

divide off , to keep two areas separate from each other :

جدا کردن دو منطفه از همدیگر

the wall used to divide East and West Berlin.

دیوار برای جدا کردن شرق و غرب برلین مورد استفاده بود.


divide sth  from sth only                                                        تقسیم چیزی به چیز دیگر

A thin curtain divided her cabin from his.

یک پرده نازک کابین او (خانم) را از اون آقا جدا کرد.


share    شریک شدن

divide up  to separate something into parts and share them between people: divide sth between/among sb/sth                                   تقسیم کردن چیزی بین کسی یا با چیز دیگر

the monkey will be divided  equally among the charities.

این میمون بطور مساوی بین خیریه‌ها تقسیم خواهد شد.


spend time/energy                                                              صرف کردن وفت و انرژی

divide sth between sth/sb     تقسیم چیزی بین چیز دیگر

she divides her time between New York and Paris.

او وقتش را بین نیویورک و پاریس صرف کرد.


mathematics

to calculate how many times one number contains a smaller number

تقسیم کردن در ریاضی

what’s six divided  by three?  ‘two’

6 تقسم بر 3 چی میشه؟ 2


disagree

to make people disagree so that they form groups with different opinions:

  the issue of cloning has sharply divided voters.

مساله کلونینگ رای‌ دهندگان را به شدت از هم جدا کرده است.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    نیلوفر

    نکات قابل توجهی داشت این آموزش

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

اشتباهات رایج congratulateاشتباهات رایج congratulate در انگلیسیگرامر, گرامر پیشرفته, گرامر مقدماتیاشتباهات رایج rejoiceاشتباهات رایج rejoice در انگلیسیگرامر, گرامر پیشرفته, گرامر مقدماتی