اشتباهات رایج گرامر در زبان انگلیسی

آزاده میردار
توسط

اشتباهات رایج گرامر در زبان انگلیسی

آموزش اشتباهات رایج گرامر در زبان انگلیسی

اشتباهات رایج گرامر در زبان انگلیسی بخش مهم و جذابی است که زبان‌آموزان با مطالعه این بخش، به آسانی می‌توانند به رفع مشکلات در زمینه استفاده حروف اضافه بپردازند. کاربرد صحیح حروف اضافه preposition در جملات انگلیسی دقت فراوانی می‌خواهد. زیرا در بسیاری از مواقع، برخلاف تصور ما فکر می‌کنیم، حرف اضافه مورد نظرمان در کنار فعل به علت مفهوم آن درست است. درحالیکه، با مراجعه به دیکشنری متوجه می شویم حرف اضافه دیگری باید به کار ببریم. این اشتباهات رایج حروف اضافه در انگلیسی در مکالمه‌ی Speaking بیشتر زبان‌آموزان به فراوانی دیده می‌شود. با مطالعه مطالب ارائه شده این بخش  به راحتی این نکات را درک خواهید کرد.


فهرست

اشتباهات رایج ashamed of در زبان انگلیسی

Ashamed of,not from      شرمسار از

  در اشتباهات رایج ashamed of می‌خواهیم یکی از اشتباهات همیشگی زبان‌آموزان را در بکارگیری این عبارت بطور خلاصه اشاره کنیم. از آنجاییکه حرف اضافه‌ی of و from به ظاهر در زبان انگلیسی به یک معنا ( از ) است. معمولا زبان آموزان مبتدی و غیر انگلیسی زبان، این دو حرف اضافه را در کنار ashamed به جای هم بکار می‌برند. فرقی نمی‌کند این اشتباه رایج در مکالمه زبان انگلیسی یا در نوشتار باشد. در این قسمت ما باهدف حساس سازی ذهن زبانآموز به ارایه چند مثال می‌پردازیم. 

شرمسار از     Don’t say: He ‘s now ashamed from his conduct

Say: He ‘s now ashamed *of * his conduct                                                او حالا از رفتارش شرمسار است

کاربرد صحیح  ashamed of در زبان انگلیسی

 • در نمونه‌ی مثال‌های ashamed of که در ادامه می‌بینید،لازم است، توجه شود که اشتباه گرامری رایج ashamed from را هرگز استفاده نکنیم. ضمنا عبارت ashamed to و ashamed that نیز برای توضیح بیشتر و به عنوان نمونه آورده شده است. برای اطلاع بیشتر از حروف اضافه و اصطلاحات ashamed و کاربرد صحیح  ashamed of به اشتباهات رایج ashamed of مراجعه نمایید.
 •  be ashamed to do something

از انجام کاری شرمنده شدن

 •  I’m ashamed to admit that I’ve never read any of his books.
 • من شرمنده شدم از اینکه بپذیرم هرگز هیج یک از کتا‌ب‌هایش را نخواندم.
 • ashamed that
 • I’m ashamed that I haven’t replied to your letter yet.
 • من شرمنده شدم از اینکه هنوز به نامه‌ات پاسخ ندادم.

اشتباهات رایج Anxious  در انگلیسی

اشتباهات رایج Anxious در انگلیس، در مکالمه به شدت این کلمه مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از ارائه این یخش همانطور که در بالا اشاره شده، کمک به زبان آموز در بکارگیری درست حروف اضافه است. در نمونه زیر همانطور که می‌بینید، حروف اضافه‌ی for و about در فارسی به معنی برای و به معنای است. در مورد anxious نیز این اشتباه به فراوانی در بین زبان آموزان دیده می‌شود. و از for به جای about در مکالمه و writing استفاده می‌کنند.

Anxious  about,not for            نگران نسبت به

Don’t say: They ‘re  anxious for his health.

Say: They ‘re anxious  *about*  his health.                                  .آنها نسبت به سلامتی شان نگران هستند

 کاربرد صحیح anxious در زبان انگلیسی

کاربرد صحیح anxious در زبان انگلیسی را در غالب چند مثال ساده برای شما توضیح می‌دهم. در ادامه کاربرد عباراتی مثل: anxious (that)، anxiously،و نقش صفتی آن آشنا می‌شوید. ضمنا می‌توانید برای آشنایی با مثال‌های بیشتر به قسمت اشتباهات رایج anxious مراجعه نمایید.

 • anxious about

ناراحت پریشان

 • He was a bit anxious about the safety of the machinery.

او راجع به امنیت ماشینی شدن ناراحت بود.

 • anxious for
 • We were anxious for you.

ما برای شما ناراحت بودیم.


اشتباهات رایج congratulate در انگلیسی

در اشتباهات رایج congratulate در انگلیسی، مهترین نکته توجه به حرف اضافه‌ی صحیح این کلمه است. استفاده از حرف اضافه on بجای حرف اضافه رایج اشتباه for هدف از توضیج این قسمت می‌باشد.

congratulate on, not for                                                                                                                تبریک گفتن

❌  Don’ t say: I congratulate for your success

✔️  Say: I congratulate *on*  your success.   .من بخاطر موفقیتت تبریک می‌گویم

کاربرد صحیح congratulate در زبان انگلیسی

کاربرد صحیح congratulate در زبان انگلیسی را با بیان چند مثال ساده در اینجا برای شما توضیح می‌دهم. برای مطالعه‌ی بیشتر در قسمت اشتباهات رایج congratulate در زبان انگلیسی، می‌توانید مراجعه کنید.

 • congratulate تبریک گفتن
 • He never even stopped to congratulate me.
  اوحتی نایستاد که به من تبریک بگوید
 • congratulate somebody on something  

تبریک گفتن به شخصی برای

 • she congratulated me warmly on my exam results.

.او بخاطر نتایج امتحانات به من تبریک گفت


اشتباهات رایج different در انگلیسی

اشتباهات رایج different در انگلیسی را می‌توان در تفاوت بین دو حرف اضافه‌ی from و than دانست. different from شکل درست این عبارت است. اما در مکالمات انگلیسی و نوشتار به اشتباه از than به جای from به کار برده می‌شود.

Different from, not than                                                                                                                  متفاوت از  

❌  Don’t say:  My book is different than yours.

✔️  Say:  My book is different   *from*    yours.               .کتاب من از کتاب تو متفاوت است

کاربرد صحیح different در زبان انگلیسی

در اینجا شکل صحیح از عبارات different to و different from در مثال‌های زیر آورده شده است:

 • What actually happened was subtly different from people’s version.

آنچه واقعا اتفاق افتاد این بود که این مسئله از دیدگاه مردم به شکل ظریفی متفاوت است.

 • different to
 • Her jacket’ s different to mine.

ژاکت او متفاوت از ژاکت من است.


اشتباهات رایج composed در انگلیسی

اشتباهات رایج composed در انگلیسی به همراه حروف اضافه و نقش صفتی این کلمه در این بخش اشاره شده است.

composed of, not from          تشکیل شدن، ساختن

❌  Don’ t say: Our class is composed from thirty students.

✔️  Say: Our class is composed   *of*  thirty students.

کلاس ما از 30 دانش آموز تشکیل شده است.

کاربرد صحیح composed در انگلیسی

در مثال‌های زیر کاربرد composed، بطور خلاصه آورده شده است. این کلمه در جملات زیر به عنوان صفت بکار برده شده است. برای دست یافتن به اطلاعات جزئی تر از composed به اشتباهات رایج composed مراجعه نمایید.

 

a very talented and composed young player.

یک بازیگر جوان با استعداد و خونسرد ( composed نقش صفت دارد)

َA composed SALAD is arranged carefully on a plate rather than being mixed together

یک سالاد مخلوط شده بجای یک سالادی که باد دقت چیده شده. ( composed نقش صفت دارد)


اشتباهات conform در زبان انگلیسی

اشتباهات conform در زبان انگلیسی در این قسمت اشاره صحیح به حرف اضافه conform to دارد. در عوض از اشتباه رایج conform with the rules بپرهیزیم.

 Conform to, not with.        پیروی کردن

❌  Don’t say: We must conform with the rules.

✔️  Say:  We must conform * to*  the rules.                         . ما باید از قوانین اطاعت کنیم

💥Note: comply takes with: We ‘ ll comply *with* your request.

ما با درخواست شما موافقت می کنیم.

کاربرد صحیح conform در انگلیسی

در مثال‌های کاربردی conform در اینجا به نقش اسمی و صفتی این کلمه اشاره شده است. برای کسب اطلاعات و دسترسی به جزییات بیشتر در صورت تمایل به اشتباهات رایج conform مراجعه نمایید.

conformation  noun

تطبیق، ترکیب، سازش، برابری

 • the conformation of the Earth
  ترکیب کره زمین

conformist  صفت

همرنگ با اجتماع، همنوا

 • a country with a conformist education system –
  یک کشوری با سیستم تحصیلی محافظه کاری

اشتباهات رایج disappointed به انگلیسی

اشتباهات رایج disappointed به انگلیسی بکار بردن حرف اضافه from در کنار disappointed است. در عوض می‌توانید ار حروف اضافه  *by/at/about* استفاده نمایید تا معنای ناامید شدن از … کاملا صحیح باشد.

disappointed by, about or at,  not from             صفت

a:  by/at/about

❌  Don’t say: Phillipa was disappointed from the low mark she got in the test.

✔️  Say:  Phillipa was disappointed   *by/at/about*  the low mark she got in the test.

فیلیپا از نمره پایینی که گرفته ناامید شده.

b: with/in

❌   Don’t say:  Jane was dissappointed from her son.

✔️   Say:  Jane was dissappointed   *with/in* her son.              .جین از پسرش ناامید شده

نکته1 : قبل از شخص از with, in  استفاده می شود.

نکته2: قبل از یک چیز از at, about , by استفاده می شود.

کاربرد صحیح disappointe در انگلیسی

در کاربرد صحیح disappointed از چند مثال‌ به اختصار آورده شده است. disappointed (that) و disappointed in و نکات بیشتری که بطور مشروح در اشتباهات رایج disappointed اشاره می‌شود.

 

💥  e.g: Keith is very disappointed at not winning the prize.

نکته3: استفاده  that قبل از یک جمله واره (clause)  جدید اختیاری است.

💥  e.g: I was disappointed (that) I didn’t get an invitation.

disappointed in

I’m very disappointed in you.

من ازت ناامیدم

bitterly / deeply / terribly disappointed به تلخی/ بطور عمیق/ بطور افتضاح ناامید

The girl’s parents were bitterly disappointed at the jury’s verdict.

والدین دختران با تلخی از حکم وکیل ناامید شده بودند.

disappointed to hear / see / find etc

ناامید از شنیدن/ ار دیدن/ از فهمیدن

Visitors were disappointed to find the museum closed.

بازدید کنندگان از اینکه موزه بسته بود ناامید شده بودند.


اشتباهات رایج cure در انگلیسی

در اشتباهات رایج cure در انگلیسی، ابتدا کاربرد اشتباه cure from را می‌خوانیم. یعنی به جای این عبارت باید از cure of استفاده نمایییم. به خصوص در زبان فارسی نیز به علت تشابه معنایی این دو حرف اضافه، from بجای of به کار برده می‌شود.

cure of, not from       معالجه شدن

❌  Don’ t say:  The man was cured from his illness.

✔️  Say: The man was cured “of “ his illness.                               بیماری مرد درمان شد

کاربرد صحیح cure در انگلیسی

در ادامه مطلب بالا با کاربرد صحیح cure در انگلیسی آشنا می‌شوید. معنی cure به همراه چند مثال بیشتر دیده می‌شود. ضمنا برای یادگیری بیشتر از کلمه cure می‌توانید به اشتباهات رایج cure در انگلیسی مراجعه کنید.

 

1) a medicine or medical treatment that makes an illness go away

cure for علاج، دارو، درمان

 There is still no cure for AIDS.

هیچ درمانی برای ایدز وجود ندارد.

2) solution cure for  راه حل

There is no easy cure for loneliness.
هیچ راه حل ساده ای برای تنهایی وجود ندارد


اشتباهات رایج divide در انگلیسی

اشتباهات رایج divide در انگلیسی به معنی تقسیم شدن است. با قرار گرفتن در کنار برخی از حروف اضافه معنای دقیق‌تری از آن حاصل می‌شود.

  divide into           تقسیم شدن به چند قسمت

Don’t say: I divided the cake in four parts.

✔️Say: I divided the cake *into* four parts.       .من کیک را به چند قسمت تقسیم کردم

کاربرد صحیح divide در انگلیسی

در کاربرد صحیح divide در انگلیسی به عبارتی چون divide off, divide sth from sth only اشاره می‌شود. برای دریافت جزئیات بیشتر و معانی divide به اشتباهات رایج divide مراجعه نمایید.

💥  Note: A thing may be divided   *in half or in two*:

هر چیزی ممکنه به نیم یا دو قسمت تقسیم بشه. می‌توان از دو کلمه half و two استفاده کرد.

✔️  Paul divided the apple  in half (or in two).

پل سیب را نصف کرد (به دو قسمت تقسیم کرد).

divide off , to keep two areas separate from each other :

جدا کردن دو منطفه از همدیگر

the wall used to divide East and West Berlin.

دیوار برای جدا کردن شرق و غرب برلین مورد استفاده بود.

divide sth from sth only         تقسیم چیزی به چیز دیگر

A thin curtain divided her cabin from his.

یک پرده نازک کابین او (خانم) را از اون آقا جدا کرد.


اشتباهات رایج doubt در انگلیسی

در اینجا اشتباهات رایج doubt در انگلیسی گفته می‌شود. فراموش نکنید از عبارت صحیح doubt of یا doubt about استفاده کنید.

No doubt (n) of or about , not for.

❌  Don’t Say: I have no doubt for his ability .

✅ Say: I ‘ve no doubt of ( or about ) his ability.               من به توانایی او هیچ شکی ندارم

کاربرد صحیح doubt در انگلیسی

در کاربرد صحیح doubt در انگلیسی با تعدادی مثال بیشتر آشنا می‌شوید. برای دسترسی به این مثال‌ها به اشتباهات رایج doubt در انگلیسی رجوع کنید.

💥 Note

Doubtful of: I am doubtful of his ability to pass.

شک دارم ازاینکه بتونه پاس کند.

 

اشتباهات حروف اضافه در زبان انگلیسی


اشتباهات رایج dressed در انگلیسی

 با مطالعه‌ی اشتباهات رایج dressed در انگلیسی یاد می‌گیریم که dressed in را به جای dressed with در جملات خود بکار بریم. این اشتباه رایجی هست که در برخی مواقع استفاده می‌شود.

dressed in, not with                                                                                                                             پوشیدن

❌  Dont say: the woman was dressed with black.

✔️  Say: The woman was dressed   * in*  black.                               .زن سیاه پوشیده بود

✔️  💥 Note:  The woman was  * in*  black.                                     .زن سیاه پوشیده بود

هر دو جمله درست است.

کاربرد صحیح dressed در انگلیسی

کاربرد صحیح dressed در انگلیسی را با بیان چند مثال در این مورد توضیح می‌دهیم. اما برای اینکه به اطلاعات بیشتری در مورد کلمه‌ی dressed بدست آورید، پیشنهاد می‌کنم به اشتباهات رایج dressed در انگلیسی رجوع نمایید.

 having your clothes on or wearing a particular type of clothes

لباس پوشیدن

Aren’t you dressed yet?

هنوز لباس نپوشیدی؟

half/fully dressed

She lay down fully dressed on the bed.

او در حالی که کامل لباسش را پوشیده بود روی تخت دراز کشیده بود


اشتباهات رایج exception در انگلیسی

اشتباهات رایج exception در انگلیسی در ابتدا به حرف اضافه of می‌پردازد. و بکار بردن  exception of را بجای exception to اشتباه می‌داند. با خواندن این نکات تسلط زبان آموز بر نوشتن writing و speaking یا مکالمه بیشتر می‌شود.

 exception to, not of.                                                                                                                              استثناء

 

❌  Dont say: This is an exception of the rule.

✔️  Say: This is an exception  *to*   the rule.                       .این یک استثناء در قانون است

💥 Note: she liked all her subjects   *with the exception of*   physics.

او به استثنای فیزیک همه درس ها را دوست داشت.

کاربرد صحیح exception در انگلیسی

کاربرد صحیح exception در انگلیسی با ذکر مثال‌های مختلف نشان داده می‌شود. زبان‌آموز با مرور جملات و توجه به نقش این کلمه در جمله یادگیری را بطور غیر مستقیم آسان‌تر می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر از کاربرد exception به اشتباهات رایج exception مراجعه نمایید.

1) something or someone that is not included in a general statement or does not follow a rule or pattern
استثناء

It’s been cold, but today’s an exception.

هوا به اسنثنای امروز سرد بوده

with the exception of somebody/something

با اسثتنای… در شخص یا چیزی

We all laughed, with the exception of Maggie.

بجز مگی ما همه خندیدیم.


 

depend on: or upon, not from                                                                      بستگی داشتن ،  وابسته بودن 

❌  Dont say: It depeds from her.

✔️  Say: It depends  *on*   her.                                            آن مسئله به او بستگی دارد

💥  Note: rely on / upon: I can’t rely on or upon him.        من نمی توانم به او وابسته باشم

💥 depend on / upon= rely on/ upon


اشتباهات رایج fail در انگلیسی

اشتباهات رایج fail در انگلیسی ،عبارت fail in درست است و از بکار بردن fail from در معنای رد شدن از، خودداری کنید. زیرا یک عادت غلط است که توسط زبان آموزان مبتدی بکار برده می‌شود.

fail in, not from                                                                                                                                    رد شدن

❌  Dont say: Steven failed from maths last year.

کاربرد این حرف اضافه اشتباه است.

✔️  Say: Steven failed   *in*  maths last year.                     .استیون در درس ریاضی رد شد

کاربرد صحیح fail در انگلیسی

کاربرد fail در انگلیسی را با ذکر مثال‌های مختلف نشان دادیم. برای کسب اطلاعات بیشتر از جملات کاربردی fail به اشتباهات رایج fail مراجعه کنید.

fail in

 He failed in his attempt to regain the world title.

تلاش او برای گرفتن لقب دنیا با شکست روبرو شد.

fail to do something
Doctors failed to save the girl’s life.

پزشکان در نجات جان دختر جوان با شکست روبرو شدند.


اشتباهات رایج exchange در انگلیسی

اشتباهات رایج exchange در انگلیسی، عبارت صحیح exchange for بجای exchange by باید بکار برده شود.

exchange for, not by                                                                                                                     عوض کردن

❌  Don’t say: He exchanged his collection of math boxes by some foreign stamps.

✔️  Say: : He exchanged his collection of math boxes * For* some foreign stamps.

او جعبه‌های ریاضی‌اش را با تعدادی از تمبرهای خارجی عوض کرد.

کاربرد صحیح exchange در انگلیسی

کاربرد صحیح exchange در انگلیسی را با مثال‌های زیر بیان کردیم. با مطالعه این قسمت و مراجعه به پست اشتباهات رایج exchange جملات کاربردی بیشتری را خواهید یافت.

to trade something for something else.

مبادله اقتصادی چیزی/کالایی با چیزی/کالایی دیگر

 will exchange this one for larger size. Can this be exchanged for something more suitable?

من این یکی و بخاطر یک سایز بزرگتر عوض می‌کنم. این می‌تونه با نوع مناسب‌ترش تعویض بشه؟


اشتباهات رایج finish در انگلیسی

اشتباهات رایج finish در زبان انگلیسی، شامل موارد گرامری و کاربردی این کلمه با نقش‌های مختلف است. مواردی مثل بکاربردن  فرم ing بعد از فعل finish، و finish doing something کاربرد با ذکر چند مثال‌ در ادامه آورده شده است.

finish + ing

تمام کردن، به پایان رساندن

❌ Don’t say: Have you finished to speak?
اشتباه است.

✔️ Say: : Have you finishing speaking?

آیا صحبت شما تمام شده است؟

Note: She began to speak.
Note: she began to speak.

کاربرد صحیح finish در انگلیسی

کاربرد صحیح finish در انگلیسی شامل مثال هایی از این کلمه به همراه معانی آنها می‌باشد. برای اینکه بیشتر با کاربرد و مثال finish آشنا شوید به اشتباهات رایج finish در انگلیسی  رجوع کنید.

 • use all of something (BrE) انگلیسی / to completely use up the supply of something, especially food

چیزی ( مواد غذایی ) کاملا تمام شدن

The ice cream’s finished – can you get some?

بستنی تمام شده، می‌توانی مقداری بخری؟

 • end something by doing something also finish off /to complete an event, performance, piece of work etc by doing one final thing finish with

به اتمام رسیدن کاری یا عملی با کمک کار دیگر، مثلا، تمام شدن یک رویداد یا اجرای یک برنامه نمایشی که اختتامیه داشته باشد. در مثال زیر، مهمانی با آواز خواندن (اختتامیه ) به پایان رسید.

The party finished with a sing-song.

مهمانی با خواندن یک آواز تمام شد.


اشتباهات رایج used to در زبان انگلیسی

اشتباهات رایج used to در زبان انگلیسی درباره نقش فعل کمکی used to است. این فعل کمکی به معنی عادت داشتن است. عملی که در گذشته رخ داده است که در حال حاضر دیگر انجام نمی‌شود.

used to “juist tu:/ modal verb
فعل کمکی عادت داشتن در گذشته، کاری را در گذشته انجام دادن

1) if something used to happen, it happened regularly or all the time in the past, but does not happen now

He used to go to our school.

او به مدرسه می‌رفت.

We’re eating out more often than we used to.

ما در گذشته اغلب بیرون غذا می‌خوردیم.

کاربرد صحیح used to در انگلیسی

کاربرد صحیح used to در انگلیسی مربوط به مثال و کاربرد این عبارت در انگلیسی است. برای یافتن کاربرد بیشتر used to به اشتباهات رایج used to در انگلیسی رجوع کنید.

 • used not to do something (BrE)انگلیسی (British)

You used not to fuss like this.

شما در گذشته این همه سر و صدا نمیکردید.

 • never used to do something (spoken) در مکالمه

 It never used to bother me.

او هرگز مرا اذیت نمی‌کرد.


اشتباهات رایج succeed در انگلیسی

اشتباهات رایج succeed در انگلیسی درباره کاربرد اشتباه برخی حروف اضافه در گرامر زبان انگلیسی است. شما با دانستن این نوع اشتباهات، اشکالات گرامری و گفتاری خود را می‌توانید رفع کرده و سطح دانش مکالمه زبان انگلیسی خود را بهبود داده.

succeed in, not at موفق

❌ Don’t say: I hope he’ll succeed at his work.

کاربرد این حرف اضافه at اشتباه است.

✔️ Say: I hope he’ll succeed *in* his work.

من امیدوارم که او در کارش موفق باشد

کاربرد صحیح succeed در انگلیسی

کاربرد صحیح succeed در انگلیسی شامل مثال‌هی کاربردی این عبارت می‌شود. برای دسترسی به مثالهای بیشتر از succeed به اشتباهات رایج succeed در انگلیسی مراجعه نمایید.

succeed in doing something *

 • Scientists claim they have succeeded in finding a cure for cancer.

دانشمندان ادعا کردند که در یافتن درمانی برای سرطان موفق شدند.

 

 to have the result or effect something was intended to have

 در مفهوم نتیجه بخش بودن چیزی یا اثری، میشود از عبارت succeed استفاده کرد.

 •  The drug therapy has not succeeded.

درمان دارویی موفقیت‌آمیز نبود.


اشتباهات رایج superior در انگلیسی

اشتباهات رایج superior در انگلیسی شامل نکات گرامری، حروف اضافه و نقش آن در جمله می‌باشد. a superior court ،a vastly superior و … جزء مواردی است که در متن دیده می‌شود.

superior to, not from or than.

مافوق، برتر

❌ Don’t say: This is superior from (or than) that.

کاربرد حرف اضافه from و than اشتباه است.

✔️ Say: This is superior *to* that.

این از آن بالاتر است.

Note: inferior to, junior to, senior to, subsequent to, prior to.

این صفات نیز با حرف اضافه To بکار می روند.

کاربرد صحیح superior در انگلیسی

کاربرد صحیح superior در انگلیسی شامل مثالهای مختلف این کلمه است. کاربرد superior در جمله به همراه ترجمه فارسی آن در اشتباهات رایج superior در زبان انگلیسی مفصلاً توضیح داده شده است.

 

superior to

 • Your computer is far superior to mine.

کامپیوتر تو خیلی بهتر از کامپیوتر من است.

 • He loves making fun of women. It makes him feel superior.

او عاشق مسخره کردن زنها است. این کار احساس برتری به او می‌دهد.

a vastly superior (=very much better, stronger etc) army.
بسیار برتر

 thinking that you are better than other people – used to show disapproval

 • She had that superior tone of voice.

او تن صدای فوق العاده‌ای دارد.


اشتباهات رایج popular در انگلیسی

اشتباهات رایج popular در انگلیسی شامل کاربرد حروف اضافه with و نقش اسمی و صفت relate و کاربرد آن در جملات مختلف می‌باشد.

popular with, not among محبوب

❌ Don’t say: John’s popular among his friends.

کاربرد این حرف اضافه among اشتباه است.

✔️ Say: :John’s popular *with* his friends.

جان در بین دوستانش محبوب است.

کاربرد صحیحpopular در انگلیسی

کاربرد صحیحpopular در انگلیسی به کاربرد این عبارت می‌پردازد. برای یادگیری مثالهای بیشتری از popular به اشتباهات رایج popular در زبان انگلیسی رجوع کنید.

 

 • hugely/enormously/immensely etc popular

به شکل وسیع، بی‌اندازه بزرگ، بی‌اندازه زیاد…مشهور

Pop’s music is hugely popular in Iran.

موسیقی پاپ در ایران بسیار مشهور است.

 

 •  [only before noun) relating to ordinary people, or intended for ordinary people
  فقط قبل از اسم. مربوط به مردم عادی

 Wintour’s writing is full of references to American popular culture.

وینتور پر از منابعی از فرهنگ رایج آمریکا است.


اشتباهات رایج relate در انگلیسی

در اشتباهات رایج relate در انگلیسی شما با مواردی کلیدی، حروف اضافه مربوط به کلمه relate آشنا می‌شوید.

related to, not with ارتباط

❌ Don’t say: Are you related with Sam in any way?

کاربرد این حرف اضافه with اشتباه است.

✔️ Say: Are you related to Sam in any way?

آیا با سام به طریقی ارتباطی دارید؟

کاربرد صحیح relate در انگلیسی

کاربرد صحیح relate در انگلیسی مربوط به مثالهای کاربردی این کلمه به همراه ترجمه فارسی جملات است. در اشتباهات رایج relate در انگلیسی بطور مفصل‌تر به این عبارت پرداخته شده است.

 

 [if two things relate, they are connected in some way SYN connect
ارتباط داشتن

 • I don’t understand how the two ideas relate.

من متوجه نمی‌شوم چطور دو ایده به هم ارتباط دارند.

 

animals, plants, languages etc that are related belong to the same group

• Dolphins and porpoises are closely related.

دلفین‌ها و نهنگ‌ها به طور نزدیکی به هم وابسته هستند.


اشتباهات رایج pass در انگلیسی

اشتباهات رایج pass در انگلیسی شامل نکات گرامری و کاربرد حروف اضافه این کلمه می‌باشد:

Pass by place, not from a place. رد شدن از جایی
مظنون بودن، بد گمان شدن

❌ Don’t say: Will you pass from the post office?
کاربرد این حرف اضافه from اشتباه است

✔️ Say: : Will you pass *by* the post office?
آیا از اداره پست رد می شوی؟

Note: Also pass the post office is correct.

حرف اضافه by را می توان حذف کرد.

کاربرد صحیح pass در انگلیسی

کاربرد صحیح pass در انگلیسی شامل مثال های بیشتری از این فعل است. برای کسب اطلاعات از فعل pass به همراه مثالهای کاربردی و ترجمه آنها به اشتباهات رایج pass در انگلیسی مراجعه نمایید.

 

 •  go past [1,T] to come up to a particular place, person, or object and go past them.
  معانی بسیار متعدد دارد بنابراین جداگانه با مثال معنی می‌شود

The crowd parted to let the truck pass.

همان طور که رد می‌شد، به من لبخند زد.

 • move/go (1 always + adv/prep] to go or travel along or through a place.
  عبور کردن

He passed along the corridor to a small room at the back of the building.

او از یک راهرو که در پشت ساختمان بود برای رسیدن به یک اتاق کوچک عبور کرد.


اشتباهات رایج pleased در انگلیسی

در اشتباهات رایج pleased در انگلیسی شما با جزئیات بیشتری پیرامون این کلمه با ارائه مثال‌های کاربردی آشنا می‌شوید.

pleased with, not from. رضایت داشتن از

❌ Don’t say: The teacher is pleased from me.

کاربرد این حرف اضافه from اشتباه است.

✔️ Say: : The teacher is pleased *with* me.

معلم از من راضی است.

Note: They were pleased at (with) what he said.

در صورتی که یک اسم انتزاعی بعد از pleased بکار برده شود، هر دو حرف اضافه بکار می‌رود.

کاربرد صحیح pleased در انگلیسی

کاربرد صحیح pleased در انگلیسی شامل مثال و ترجمه مثالها به فارسی است. در بخش اشتباهات رایج pleased در انگلیسی عبارات و جملات کاربردی بیشتری از واژه pleased توضیح داده شده است.

 

 •  happy or satisfied »
  خرسند ، راضی
  Your dad will be so pleased. »

پدر شما خرسند خواهند بود.

 

 • pleased about

I could tell she was pleased about something.

من می توانستم بگویم که او راجع به چیزی راضی است.


اشتباهات رایج warn در انگلیسی

اشتباهات رایج warn در انگلیسی، به معنی هشدار دادن، در اینجا می‌خواهیم کاربرد دستوری این کلمه را توضیح دهیم.

Warn (a person) of danger آگاه کردن، هشدار دادن، تذکر دادن

❌ Don’t say: They were warned about the danger.

کاربرد حرف اضافه about اشتباه است.

✔️ Say: They were warned the danger.

آنها نسبت به خطر آگاه شده بودند.

کاربرد صحیح warn در انگلیسی

کاربرد صحیح warn در انگلیسی شامل مثالهای کاربردی این کلمه است. این مثالها به همراه ترجمه آنها در اشتباهات رایج warn در انگلیسی با توضیحات بیشتر آورده شده است.

 

هشدار دادن، آگاه کردن، تذکر دادن

1) to tell someone that something bad or dangerous may happen, so that they can avoid it or prevent it

‘Be careful, the rocks are slippery,’ Alex warned.

الکس هشدار داد: صخره‌ها سر هستند.

 

warn (somebody) of something

 Salmon farmers are warning of the severe crisis facing the industry.

بازرگانان ماهی سالمون راجع به بحران جدی در صنعت هشدار دادند.


اشتباهات رایج opposite در انگلیسی

ما در اشتباهات رایج opposite در انگلیسی قصد داریم opposite to و کاربرد درست آن را در جملات توضیح دهیم. از بکار بردن حرف اضافه from به معنای « از » در کنار این کلمه که به اشتباه استفاده می‌شود، بپرهیزید.

opposite to, not from مخالف ، متضاد
مظنون بودن، بد گمان شدن

❌ Don’t say: Their house is opposite from ours.
کاربرد این حرف اضافه from اشتباه است

✔️ Say: : Their house is opposite *to* ours.

خانه آنها روبروی خانه ما است.

Note: Opposite ours is also correct.

حرف اضافه to را می‌توان حذف کرد.

کاربرد صحیح opposite to در انگلیسی

کاربرد صحیح opposite to در انگلیسی مربوط به مثال و جملات کاربردی این عبارت می‌باشد. تمامی جملات کاربردی opposite to در اشتباهات رایج opposite to در انگلیسی با ترجمه فارسی آن برای شما به ارائه شده است. در ادامه چند نمونه از این مثالها اشاره میشود:

 

if one thing or person is opposite another, they are facing each other.

روبروی همدیگر قرار داشتن

• The people sitting opposite us looked very familiar.

مردم روبروی ما نشستند بنظر آشنا می‌آیند.

 

 • on the wall opposite the door

در روی دیوار روبرو

Do not say that one thing is ‘opposite to’ or ‘opposite of another. Say that one thing is opposite another

استفاده از حرف اضافه to برای این جمله نیازی نیست.


اشتباهات رایج instead of در انگلیسی

اشتباهات رایج instead of در زبان انگلیسی تاکید به کاربرد صحیح instead of بجای instead to دارد. در این قسمت به جمله‌های کاربردی این کلمه با ذکر مثال اشاره می‌شود.

Common_mistakes
instead of, etc + ing بجای، در عوض

❌ Don’t say: He went away instead to wait.

کاربرد این حرف اضافه اشتباه است.

✔️ Say: He went away instead *of* waiting.

او بجای منتظر ماندن، ترک کرد.

کاربرد صحیح instead of در انگلیسی

کاربرد صحیح instead of در انگلیسی شامل مثال‌های بیشتری از این کلمه است. برای کسب اطلاعات بیشتر از instead of به اشتباهات رایج instead of در زبان انگلیسی مراجعه کنید. در این قسمت تمامی مثالهای کاربردی به همراه معنی فارسی آن می‌آید.

used to say what is done, when you have just said that a particular thing is not done.

• Geoff didn’t study law. Instead, he decided to become an actor.

جف حقوق نخواند. در عوض، او تصمیم گرفت که هنرپیشه شود.


اشتباهات رایج capable در انگلیسی

اشتباهات گرامری capable پیرامون معانی و کاربرد این کلمه در دیکشنری است. در این بخش به مثال و حروف اضافه مربوط به capable نیز اشاره شده است.

capable of + ing توانا، شایسه، لایق

❌ Don’t say: They’ re quite capable to do that.

کاربرد این حرف اضافه اشتباه است.

✔️ Say: They’ re quite capable *of* doing that.

آنها قادر با انجام آن کار هستند.

کاربرد صحیح capable در انگلیسی

کاربرد صحیح capable در انگلیسی شامل عبارات کاربردی این کلمه است. در صورتی که تمایل دارید مثال های بیشتری را مطالعه نمایید، پیشنهاد میکنم به قسمت اشتباهات رایج capable در انگلیسی رجوع کنید. در ادامه به چند نمونه مثال توجه کنید:

 • able to do things well

a strong capable woman

یک زن شایسته قدرتمند

 • someone who is able to do something well
  توانا
  I’ ll leave the organaztion in your capable hands.

من شرکت را در دست‌های توانای تو رها می‌کنم.


اشتباهات رایج leave  در انگلیسی

این بخش اشتباهات رایج در مورد leave است. کلیه معانی این کلمه به همراه کاربرد آن در جمله در بخش پایین ارائه می‌شود:

leave for a place, not to a place ترک کردن یک محل

❌ Don’t say: They’ re leaving to England soon.
کاربرد این حرف اضافه to اشتباه است

✔️ Say: : They’ re leaving for England soon.

آنها بزودی به مقصد انگلیس اینجا را ترک می‌کنند.

کاربرد صحیح leave در انگلیسی

کاربرد صحیح leave در انگلیسی مربوط به عبارات کاربردی این فعل و معانی متفاوت آن طبق دیکشنری لانگمن است. برای دسترسی راحتتر به این مثالهای کاربردی به اشتباهات رایج leave در انگلیسی توجه کنید.

 

leave at

The plane leaves at 12.30.

هواپیما در ساعت 12:30 ترک کرد.

 

leave for
I tried calling him, but he’d already left for work.

من سعی کردم به او زنگ بزنم، اما او تازه سر کار رفته بود.


اشتباهات رایج object در انگلیسی

اشتباهات رایج object در انگلیسی به نکات کاربردی کلمه object اشاره دارد. عباراتی مثل :

aim object of و an object of pity/desire/ridicule etc someone or something that is pitied, wanted etc

object to+ ing اعتراض کردن

❌ Don’t say: I object to be treated like this.

کاربرد این حرف اضافه اشتباه است.

✔️ Say: I object to *being* treated like this.

سایمون برای رفتن به لندن پافشاری کرد.

کاربرد صحیح object در انگلیسی

کاربرد صحیح object در انگلیسی شامل بیشتر نکات گرامری و ساختاری این کلمه در غالب مثال و جمله است. در قسمت اشتباهات رایج object در انگلیسی این نکات را به تفصیل توضیح داده شده است.

 

thing شی

object به معنای شیء

A solid thing that you can hold, touch, or see but that is not alive an everyday object such as a spoon.

scientists studying plants, animals, or inanimate objects (=things that are not alive)

دانشمندان در حال مطالعه گیاهان، حیوانات یا اشیاء بیجان هستند.


اشتباهات رایج enjoy در انگلیسی

اشتباهات رایج enjoy شامل نکات گرامری و کاربرد حرف اضافه، ریشه فعلی و ..  است. در این نمونه enjoy  نقش فعلی دارد و پس از آن فعل با فرم ing می‌آید.

enjoy + ing
لذت بردن

❌ Don’t say: I enjoy to play football.

اشتباه است.

✔️ Say: : I enjoy  playing football.

من از بازی کردن فوتبال لذت می‌برم.

بعد از like & dislike هم مصدر و هم ریشه فعل بکار می رود.

کاربرد صحیح enjoy در انگلیسی

کاربرد صحیح enjoy در انگلیسی راجع به جملات کاربردی enjoy بهمراه معنی فارسی این جملات است. این مثالها همگی در بخش اشتباهات رایج enjoy در انگلیسی آمده است.

 

 •  to have a particular ability or advantage

These workers enjoy a high level of job security.

این کارگران از سطح بالای امنیت شغلی لذت می‌برند.


اشتباهات رایج insist on

در این بخش به عنوان اشتباهات رایج insist on، علاوه بر کاربرد درست insist، نمونه‌های دیگر با مثال توضیح داده می‌شود:

 insist on+ ing
اصرار کردن، پافشاری کردن
❌ Don’t say: Simon insisted to go to London.

کاربرد این حرف اضافه اشتباه است.

✔️ Say: Simon insisted *on* going to London.

سایمون برای رفتن به لندن پافشاری کرد.

کاربرد صحیح insist on در انگلیسی

کاربرد صحیح insist on در انگلیسی در مورد مثالهای کاربردی این کلمه است. عبارات کاربردی insist on با مثال‌های بیشتر به همراه ترجمه فارسی آن در قسمت اشتباهات رایج insist on در انگلیسی آمده است.

 

 •  if you insist (spoken) used when agreeing to do something that you do not really want to do

‘Why don’t you call them up today?” Oh, if you insist!’

اگر شما اصرار دارید چرا شما امروز به آنها زنگ نمی‌زنید؟

 

 

 • insist on doing something to keep doing something, especially something that is inconvenient or annoying

 She will insist on washing her hair just when I want to have a bath.

او اصرار خواهد کرد که موهایش را بشوید وقتی که من از او بخواهم که حمام کند.


اشتباهات رایج consist در انگلیسی

اشتباهات رایج consist در انگلیسی، در این قسمت معانی بیشتر اصطلاح consist of و فعل consist ارائه می‌شود:

Consist Of, not from

شامل شدن

 Don’t say: A year consists from twelve months.

✔️ Say: A year consists of twelve month.

ھر سال شامل دوازدہ ماہ است.

کاربرد صحیح consist در انگلیسی

کاربرد صحیح consist در انگلیسی شامل تمام مثالهای کاربردی فعل consist است. این مثال‌ها به همراه ترجمه فارسی است و تعداد بیشتر این جملات را در بخش اشتباهات رایج consist در انگلیسی مشاهده خواهید کرد. به عنوان نمونه به مثال زیر توجه کنید:

 

consist in something

Happiness does not consist in how many possessions you own.

خوشبختی شامل آنچه شما دارید نمی‌شود.


اشتباهات رایج spend در انگلیسی

اشتباهات رایج spend در انگلیسی شامل معنای متفاوتی می‌باشد که در این قسمت تنها به تعدادی از آنها اشاره خواهیم کرد. اصطلاح spend on با مثال‌های مختلف در ادامه توضیح داده می‌شود.

spend on, not for.
گذراندن

Don’t say: I spend a lot of time for my computer.

✔️ Say: : I spend a lot of time *on* my computer.

.من وقت زیادی برای کامپیوترم گذاشتم

کاربرد صحیح spend در انگلیسی

کاربرد صحیح spend در انگلیسی پیرامون معانی مختلف و مثال‌های کاربردی آن است. برای اینکه با مثال‌های بیشتر spend آشنا شوی به بخش اشتباهات رایج spend در انگلیسی مراجعه کنید.

 

spend خرج کردن

I can’t afford to spend any more money this week.

من بیش از آنی نمی‌توانم این هفته خرج کنم.

 

Mum never spends any more money on herself.

مادر هرگز برای خودش خرج نمی‌کند.


اشتباهات رایج sure در انگلیسی

در بخش اشتباهات رایج sure در انگلیسی، فرم‌های مختلف مثل sure that، sure if، sure of، sure about و …با ارائه مثال توضیح داده می‌شود. از اشتباه رایج sure for را در جملات خود بکار نبرید.

sure of, not for مطمئن

Don’t say: I’m quite sure for her honesty.
کاربرد حرف اضافه for اشتباه است.

✔️ Say: : I’m quite sure *of* her honesty.

من به صداقت او اطمینان دارم.

Note: Also certain of مطمئن

✔️ I’m quite certain of it.

                                                                                                 من از آن قضیه کاملا مطمئن هستم.

کاربرد صحیح sure در انگلیسی

کاربرد sure در زبان انگلیسی مربوط به مثالهایی است که از کلمه sure در آن بکار برده شده است. این مثال‌ها معانی مختلف sure را در بر می‌گیرد. برای یافتن معانی بیشتر sure به اشتباهات رایج sure در انگلیسی مراجعه کنید.

 

sure that

 • I’m sure there’s a logical explanation for all this.

من مطمئن هستم که یک توضیح منطقی برای این توضیح وجود دارد.

 

not sure how/where/when etc

 • Henry wasn’t sure how to answer this.

هنری مطمئن نبود چطور به این سئوال جواب دهد.


اشتباهات رایج rejoice در زبان انگلیسی

اشتباهات رایج rejoice در انگلیسی، rejoice به معنی شادی کردن است. این مصدر با حروف اضافه at و in استفاده می‌شود. علاوه بر آن حرف اضافه over نیز با مثال و ترجمه فارسی ارائه شده است.

rejoice at or in, not for

خوشی کردن، شادی کردن

❌ Dont say: We rejoiced for her success.

✔️ Say: : We rejoiced *at ( or in) * her success.

.ما از موفقیت او شاد شدیم

کاربرد صحیح rejoice در انگلیسی

در بخش کاربرد صحیح rejoice در انگلیسی، با مثال های مختلف این کلمه با معانی متفاوت آن آشنا می‌شویم. در اشتباهات رایج rejoice در انگلیسی عبارات بیشتری از این کلمه دیده می‌شود.

rejoice at/ over / in

His family rejoiced at the news.

خانواده او از اخبار لذت بردند.


اشتباهات رایج married در انگلیسی

هدف از آموزش اشتباهات رایج married در انگلیسی، توجه به کاربرد عبارت married to است. در بخش دوم این مطلب بطور خلاصه برای تمرین بیشتر شما و تاکید مجدد بر کاربرد صحیح حروف اضافه در جملات کاربردی نوشتاری و گفتاری ارائه شده است:

married to ازدواج کردن

Don’t say: Angela was married with a rich man

کاربرد این حرف اضافه with اشتباه است.

✔️ Say: Angela was married * to* a rich man.

آنجلا با یک مرد ثروتمند ازدواج کرد.

کاربرد صحیح married در زبان انگلیسی

در این قسمت، کاربرد صحیح married در زبان انگلیسی در غالب مثالهای کاربردی با معانی مختلف آن بکار برده می‌شود. برای مشاهده مثال بیشتر به اشتباهات رایج married در انگلیسی مراجعه نمایید.

Be married to sth:

I was married to my job.

من با شغلم ازدواج کردم.

 

married couple/ man/woman یک زوج متاهل/ یک مرد متاهل/ یک زن متاهل

a happily married man یک مرد متاهل


اشتباهات رایج Translate در انگلیسی

اشتباهات رایج Translate در انگلیسی، traslate به معنی « ترجمه کردن » است. و حرف اضافه رایج و اشتباهی که توسط بیشتر مردم بکار برده می‌شود، حرف to است. در حالیکه حرف اضافه صحیح آن into می‌باشد. بنابراین در بخش اشتباهات رایج Translate در انگلیسی، حرف اضافه into را از یاد نبریم.

translate into, not to.
ترجمه کردن – برگرداندن

Don’t say: Translate this passage to English.

✔️ Say: : Translate this passage *into* English.

کاربرد صحیح translate در انگلیسی

کاربرد صحیح translate در انگلیسی در غالب معنای مختلف translate به همراه مثال میباشد. برای آشنایی بیشتر با این قسمت به اشتباهات رایج translate در انگلیسی مراجعه کنید.

 

have same meaning = to mean the same as something els : translate into/to sth

معنای یکسان داشتن

These rate translate into a return of 8.5% for dollar investors.

این نرخ‌ها حاکی از (بدین معناست که ) بازگشت 8.5 درصدی سرمایه گذاران دلار است.


اشتباهات رایج suspect در انگلیسی

اشتباهات رایج suspect در انگلیسی، به جملات و مثال‌های زیر توجه کنید با یادگیری آنها در جمله‌ها حفظ اصطلاحات راحت‌تر خواهد بود.

suspect of, not for
مظنون بودن، بد گمان شدن

Don’t say: I suspect Kathy for stealing the book.

✔️ Say: : I suspect Kathy *of* stealing the book.

.من به کتی برای دزیدن کتاب مظنون هستم

کاربرد صحیح suspect در انگلیسی

در بخش کاربرد صحیح suspect در انگلیسی با مثالها و معانی مختلف این فعل آشنا می‌شوید. برای دیدن مثال های بیشتر به اشتباهات رایج suspect در انگلیسی مراجعه کنید.

 

Ted was suspected of leaving the door unlocked when he left last Friday.

وقتی تد جمعه گذشته بیرون اومد، مشکوک بوده در قفل شده.

He’s suspected of murder.

او مضنون به قتل شده بود.


اشتباهات رایج mind در انگلیسی

اشتباهات رایج mind در انگلیسی یکی از نکاتی قابل تامل در مورد فعل mind است. استفاده از فرم ing- بعد از فعل mind در جمله نکته گرامری آن است.

mind (object to ) + ing
اهمیت دادن، در نظر داشتن

❌ Don’t say: Would you mind to open the door?
اشتباه است

✔️ Say: : Would you *mind opening* the door?

اگر زحمتی نیست در را ببندید.

کاربرد صحیح mind در انگلیسی

در این بخش با تعدادی مثال و اصطلاحات بیشتر mind آشنا می‌شوید. برای آشنایی با کلمات بیشتری از  اشتباهات رایج mind در انگلیسی به این بخش وارد شوید.

mind /maind/ noun

ذهن

1) ability to think and imagine

It is impossible to understand the complex nature of the human mind.

فهمیدن طبیعت پیچیده ذهن بشر غیر ممکن است.

Meditation involves focusing the mind on a single object or word.

مدیتیشن تمرکز بر ذهن بر یک شی یا کلمه است.


اشتباهات رایج remember در انگلیسی

اشتباهات رایج remember در انگلیسی مربوط به کاربرد این فعل در جمله و بیان نقش فعل‌های بعد از آن درجملات انگلیسی می‌باشد. .

Common_mistakes

remember + ing
بیاد آوردن

❌ Don’t say: I don’t remember to have seen him.
اشتباه است

✔️ Say: : I don’t *remember having* seen him.

من یادم نمی‌آید که او را دیده باشم

کاربرد صحیح remember در انگلیسی

در بخش کاربرد remember، به مثال و جملات کاربردی remember اشاره می‌شود. اگر علاقمندید تعداد بیشتری از مثالها دسترسی پیدا کنید، پیشنهاد میکنم به لینک اشتباهات رایج remember در انگلیسی مراجعه کنید.

 

remember (that)

I remember you two couldn’t stand each other at first!

من بیاد می‌آورم که شما دو نفر در ابتدا نمی‌توانستید در ابتدا همدیگر را تحمل کنید.

remember (somebody) doing something

 • I remember meeting her at a party once.

 


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
 • زبان آموز
  نیلوفر

  متن توضیحی و آموزشی عالی بود
  دستتون درد نکنه

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش مقدماتی گرامر زبان انگلیسیآموزش گرامر مقدماتی زبان انگلیسیگرامر مقدماتیآموزش گرامر طلوعافعال کمکی و modal verbsگرامر مقدماتی