اجزای جمله در زبان انگلیسی

آزاده میردار
توسط

اجزای جمله در زبان انگلیسی

آموزش اجزای جمله در زبان انگلیسی grammar English

آیا اجزای جمله در زبان انگلیسی را می‌شناسید؟ اگر تمایل دارید مکالمه انگلیسی روانی داشته باشید. در ابتدا نیاز است آموزش مقدماتی گرامر زبان انگلیسی که شامل بخش‌های مختلف گرامر مثل شناخت اجزای جمله است، توجه ویژه‌ای داشته باشید.


اجزای جمله در انگلیسی

اجزای جمله در انگلیسی مربوط به سه جزء اصلی جمله زبان انگلیسی و عبارات اسمی، حرف اضافی، و … است. در این پست آموزشی ابتدا به نقش اجزای جمله مثل فاعل، فعل، مفعول، و عبارت اضافی اشاره می‌شود و در پست‌های آتی عبارات اسمی و … توضیح داده خواهد شد.


Subject: A person, animal, place, thing, or concept that does an action.

فاعل یا subject :

فاعل یا subject با علامت اختصاری S در گرامر زبان انگلیسی به شخص، حیوان، مکان، شی، یا مفهومی concept که عملی را در جمله انجام دهد اطلاق می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

برای تشخیص فاعل در جمله‌های زیر از این کلمات پرسشی استفاده کنید. به معنی چه چیزی what و به معنی چه کسی who:

I like spaghetti.

من اسپاگتی دوست دارم.

He reads many books.

او کتاب زیاد می‌خواند.


فعل یا verb:

فعل یا verb کار یا عملی را که فاعل در جمله انجام می‌دهد را فعل می‌گویند. سئوالی که در جمله برای یافتن فعل باید بپرسید: چه عملی در جمله صورت گرفته و یا اتفاق افتاده است؟

“What was the action or what happened?”

I like spaghetti.

He reads many books.


The movie is good.

(The be verb is also sometimes referred to as a linking verb. It links the subject, in this case the movie, to the complement or the predicate of the sentence, in this case, good.)


مفعول یا object:

مفعول یا object به شخص، حیوان، مکان، شی، یا مفهومی اطلاق می‌شود که عملی را دریافت می‌کند.

Object: A person, animal, place, thing, or concept that receives the action. Determine the object in a

sentence by asking the question “The subject did what?” or “To whom?/For whom?”

برای بافتن مفعول در جمله از فاعل این سئوالات پرسیده شود: چه چیزی را … انجام می‌دهد. و چه کسی را …

I like spaghetti.
He reads many books.


Prepositional Phrase: A phrase that begins with a preposition (i.e., in, at for, behind, until, after, of, during) and modifies a word in the sentence.

عبارت حرف اضافه:

عبارت حرف اضافه، عبارتی که در جمله با حرف اضافه آغاز شود. مثل in, at, for, behind, until, after, of, during. عبارت حرف اضافه در جمله می‌تواند یک اسم را نیز توصیف کند. تشخیص عبارت اضافه در جمله با کمک کلمات پرسشی Where? When? In what way است.

I like spaghetti for dinner.
He reads many books in the library.


در زبان انگلیسی برای شناخت دقیق از اجزای جمله به این نکات توجه کنید:

A new sentence begins with a capital letter.

آغاز یک جمله جدید با حرف بزرگ 

He obtained his degree.


A sentence ends with punctuation (a period, a question mark, or an exclamation point).

هر جمله باید با علائم نقطه گذاری پایان یابد. 

 He obtained his degree.


A sentence contains a subject that is only given once.

در جمله تنها یک فاعل باید داشته باشیم.

Smith he obtained his degree.


A sentence contains a verb or a verb phrase.

در یک جمله یک فعل یا عبارت فعلی وجود دارد.

He obtained his degree.


A sentence follows Subject + Verb + Object word order.

ترتیب اجزای جمله در زبان انگلیسی: فاعل+ فعل + مفعول 

He (subject) obtained (verb) his degree (object).


A sentence must have a complete idea that stands alone. This is also called an independent clause.

 یک جمله در زبان انگلیسی باید بتواند، یک عقیده یا نظر واحد ارائه نماید. در واقع به این نوع جمله کامل، جمله‌ی مستقل می‌گویند.

He obtained his degree.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
4 (5 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    جواد

    عالی بود عالیییییییی

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش زمان حال ساده در انگلیسی simple presentزمان حال ساده در انگلیسیگرامر مقدماتیآموزش نکات گرامری all of و all در زبان انگلیسینکات گرامری all of و all در زبان انگلیسیگرامر مقدماتی