آموزش گرامر پیشرفته زبان انگلیسی

آزاده میردار
توسط

آموزش گرامر پیشرفته زبان انگلیسی

محتوای آموزش گرامر پیشرفته زبان انگلیسی

آموزش گرامر پیشرفته زبان انگلیسی را در ادامه بحث گذشته تحت عنوان انواع wh ها در انگلیسی آغاز می‌کنیم. در درس امروز مثالهای بیشتری از کلمات پرسشی مطرح خواهیم کرد. آموزش گرامر پیشرفته زبان انگلیسی را در طلوع کمبریج در کنار اساتید ما بیاموزید و لذت یادگیری گرامر را تجربه کنید.

آموزش گرامر پیشرفته زبان انگلیسی

آموزش گرامر پیشرفته زبان انگلیسی را قدم به قدم با پرداختن به کلمات پرسشی یا Wh-questions ادامه می‌دهیم. این عبارات مثل what, when, where, who, whom, which, whose, why how برای پرسیدن سئوال و گرفتن اطلاعات در آموزش گرامر زبان انگلیسی مطرح است. قطعا در پاسخ به جملات سئوالی به همراه کلمات پرسشی، جواب کوتاه، بله یا خیر مد نظر نیست، بلکه باید در مفهوم کلمه پرسشی پاسخ مناسبی داده شود.

A: When do you finish college?

کی کالج را تمام می‌کنی؟

B:Next year.

سال بعد.


A:Who is your favorite actor?

هنرپیشه مورد علاقه‌ات کیست؟

B:George Clooney for sure!

بی شک، جورج کلونی


Question words

معرفی کلمات پرسشی به همراه مثال و ترجمه جملات:

who: person,

چه کسی؟ در مفهوم شخص:

Who’s that? That’s Nancy.

او کیست؟ نانسی است.


where: place,

کجا؟ مکان:

Where do you live? In Boston

کجا زندگی می‌کنی؟ در بوستون.


why: reason,

چرا؟ دلیل:

Why do you sleep early? Because I’ve got to get up early.

چرا زود خوابیدی؟ چون باید زود بیدار شوم.


when: time,

چه وقت؟ زمان:

When do you go to work? At 7:00

چه وقتی سر کار میروی؟ ساعت 7.


how manner,

چطور؟ رفتار:

How do you go? By car

چطور می‌روی؟ با ماشین.


what object, idea or action

چه؟ شی، ایده یا عمل:

What do you do? I am an engineer

شغل شما چیست؟ من مهندس هستم.


which choice,

کدام؟ انتخاب:

Which one do you prefer? The red one.

کدام را ترجیح می‌دهی؟ قرمزه را.


whose: possession,

مال چه کسی؟ مالکیت:

Whose is this book? It’s Alan’s.

کتاب چه کسی است؟ کتاب علی است.


whom: object of the verb,

چه کسی را؟ مفعول فعل:

Whom did you meet? I met the manager.

چه کسی را ملاقات کردید؟ من مدیر را ملاقات کردم.


what kind: description,

چه نوع؟ توصیف:

What kind of music do you like? I like quiet songs.

چه نوع موسیقی دوست دارید؟ من آهنگ‌های آرام را دوست دارم.


what time: time,

چه وقت؟ زمان:

What time did you come home?

چه وقت خانه می‌آیید؟


how many: quantity (countable),

چند تا؟ کمیت ( قابل شمارش)

How many students are there? There are twenty.

چند دانش آموز هستند ( وجود دارند) ؟ 12 تا.


how much: amount, price (uncountable)

How much time have we got? Ten minutes.

چقدر؟ مقدار، قیمت (غیر قابل شمارش) : چقدر وقت داریم؟ ده دقیقه.


how long: duration, length

چه مدت زمان؟ طول مدت:

How long did you stay in that hotel? For two weeks.

چه مدت در این هتل اقامت خواهید داشت؟ دو هفته.


how often: frequency,

هر چند وقت یکبار، فراوانی، تناوب:

How often do you go to the gym? Twice a week.

هر چند وقت یکبار به باشگاه می‌روی؟ دو بار در هفته.


how far: distance,

چه فاصله‌ای؟ فاصله:

How far is your school? It’s one mile far.

چه فاصله‌ای تا مدرسه است؟ تا مدرسه‌ات چقدر راه است؟


how old: age,

چند سال، سن:

How old are you? I’m 16.

چند سالت است؟ 16 سالم است.


how come:reason,

چرا؟ دلیل:

How come I didn’t see you at the party?

چرا من تو را در مهمانی ندیدم؟


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-235-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-235-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش صرف فعل be در زبان انگلیسیصرف فعل be در زبان انگلیسیگرامر پیشرفتهآموزش اصطلاحات احوالپرسی در ایمیل انگلیسیاصطلاحات احوالپرسی در ایمیل انگلیسیگرامر پیشرفته