آموزش پیشرفته گرامر زبان انگلیسی

آزاده میردار
توسط

آموزش پیشرفته گرامر زبان انگلیسی

آموزش پیشرفته گرامر زبان انگلیسی

این بخش به منظور کمک به زبان‌آموزان دوره متوسطه وپیشرفته ی گرامر زبان انگلیسی آماده شده‌است. اصطلاحات وجملات انگلیسی کمک زیادی به بهبود سطح مهارت گفتاری و نوشتاری زبان انگلیسی شما خواهد کرد.
ما با استفاده از تجربه خود وداده های آموزشی سایت های معتبر خارجی وکتاب های کاربردی دربازارتلاش می‌کنیم تا شما را با مفاهیم مرتبط درهر بخش آشنا نماییم.
آموزش پیشرفته گرامر زبان انگلیسی

آموزش گرامر زبان انگلیسی درطلوع کمبریج

آموزش خصوصی کلاس های تک نفره حضوری در طلوع کمبریج به چه نحو ی آغاز می شود ؟
گروه آموزش خصوصی زبان های انگلیسی وفرانسه درطلوع کمبریج به دنبال یافتن راه های جدیدوتخصصی برای حل مشکلات آموزشی مکالمه وحتی گرامرزبان انگلیسی متقاضیان خودمی باشد. دراین بین از اساتید حرفه ای خودبرای برگزاری کلاس ها ی تک نفره درمحل موردنظرزبان آموز بهره می برد. آموزش گرامرزبان با توجه به نیاز زبان آموزان توسط مشاورین مرکز برنامه ریزی می شود. مشاورین ما با ارائه خدمات مشاوره ای رایگان با دریافت نیاز وخواسته زبان آموز از مجموعه وکلاس ها، برنامه مدون و قابل قبولی با رضایت شما تدوین می کنند. کلاس ها درجلسه اول باحضور مدیریت آموزشی مجموعه واستاد مورد نظربرگزار می شود. دراین جلسه زبان آموز با استاد ونحوه تدریس استاد با نظارت مدیریت، آشنا می شود. پس از به توافق طرفین ورضایت ازکیفیت کلاس ونحوه آموزش، جلسات آغاز می شود. لازم به ذکر است کلاس ها کاملا توسط مدیریت و مشاورین نظارت می شود. در صورت بروز مشکلات آموزشی و… مدیریت دخالت مستقیم داشته وبه حل مساله می پردازد.

آموزش پیشرفته گرامرزبان انگلیسی در سایت طلوع کمبریج چگونه است؟

این بخش به منظور کمک به زبان‌آموزان دوره متوسطه وپیشرفته ی گرامر زبان انگلیسی آماده شده‌است. اصطلاحات وجملات انگلیسی کمک زیادی به بهبود سطح مهارت گفتاری و نوشتاری زبان انگلیسی شما خواهد کرد.
ما با استفاده از تجربه خود وداده های آموزشی سایت های معتبر خارجی وکتاب های کاربردی دربازارتلاش می‌کنیم تا شما را با مفاهیم مرتبط درهر بخش آشنا نماییم.
چطور می شود بدنبال یادگیری مکالمه زبان انگلیسی باشیم ، اما به گرامر توجهی نکنیم
آموزش پیشرفته گرامر انگلیسی

درابتدا آموزش این بخش را با مصادر در زبان انگلیسی آغازکنیم:

مصدر در زبان انگلیسی، کلمه ای است که مفهوم اصلی فعل را می‌رساند اما تنها تفاوت بین فعل ومصدر این است که فعل مفهوم رسانی، بر زمان، شخص و شمار آن نیز دلالت می‌کند ولی در مصدر زمان و شخص و شمار، معلوم نیست ، بنابراین می توان گفت، مصدر یکی از اقسام اسم به شمار می‌آید. در گرامر زبان انگلیسی مصدر کلمه ای است با حرف to می آید. حتی نقش صفت یا قید را نیز ایفامی کند.

She wants to go home early today. امروزاو می خواهد زود به خانه برود.
I hope to be chosen as a member. امیدوارم به عنوان عضوانتخاب بشوم.
We prefer to go there earlier. ما ترجیح می دهیم زودتربه آنجا برویم.
You need to consider various rules in writing sentences.
شما نیاز دارید قوانین مختلفی رادرنوشتن جملات درنظربگیرید.
You have to explain your reasoning in detail. شما مجبورید دلیل خودرا جزئی تر توضیح دهید.
You might want to act as a teacheممکن شما بخواهید به عنوان یک معلم عمل کنید. .
To leave for a vacation is my only wish at this time.
دراین لحظه ترک کردن برای تعطیلات تنها آرزوی من است.
A common mistake in a relationship is not to trust the other person.
اشتباه رایج در رابطه این است که به فرد دیگری اعتماد نکنی.
Help me to save the trees! کمکم کنید تادرختان را نجات دهم.
To be mentally healthy, you must read books. برای اینکه ازنظرذهنی سالم باشید، شمابایستی کتاب بخونید.
Do you want me to fill out this formآیا می خواهی این فرم راپرکنم؟ ?
Here is our to-do list. لیست کارهای ما اینجاست.
It was nice to meet you. ازدیدارشما خوشبختم.
It is time to move on. وقت حرکت است.
I am young enough to change my habits. من به اندازه کافی جوان هستم که عاداتم راتغییردهم.
Don’t forget not to make grammar mistakes. فراموش نکن،اشتباهات گرامری انجام نده.
You are required to leave all your belongings here. شما نیازدارید اینجا همه تعلقات خودراکناربگذارید.
She came to see a doctor today . اوآمده امروزدکترراببیند.
We have to work harder to succeed. ماباید کارکنیم تا موفق شویم.
I need to take three more classes to finish my graduate study.
من باید سه تا کلاس دیگررابگذرانم تا فارغ التحصیل شوم.
I got closer to the speaker to listen clearly. من به بلندگونزدیکترشدم تاواضح تر بشنوم.
Be sure to check if you have tickets. اگربلیط داری مطمئن شو کنترل بشه.
I am going to buy the new laptop. من قصد دارم لپ تاپ جدید بخرم.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
1 (2 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    سمیرا

    متن توضیحی و آموزشی عالی بود
    دستتون درد نکنه

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-235-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-235-1193
رایتلیهای عزیز0922-327-6626

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش کاربرد حروف اضافه در انگلیسیحروف اضافه انگلیسی prepositionsگرامر پیشرفته