آموزش درک مطلب پیشرفته زبان انگلیسی

آزاده میردار
توسط

آموزش درک مطلب پیشرفته زبان انگلیسی

نحوه‌ی آموزش درک مطلب پیشرفته زبان انگلیسی

آموزش درک مطلب پیشرفته زبان انگلیسی عنوان درس امروز است. قرار است درباره خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی برای شما تمرینی آماده کنم. اگر فکر می‌کنید در یادگیری لغات و واژکان زبان انگلیسی حافظه‌ی خوبی ندارید، یا اینکه نیاز دارید مطلب مهمی را به ذهن خود بسپارید، محتوای آموزش درک مطلب پیشرفته زبان انگلیسی را بخوانید.


نحوه‌ی آموزش درک مطلب پیشرفته زبان انگلیسی

نحوه‌ی آموزش درک مطلب پیشرفته زبان انگلیسی را در این بخش برای شما توضیح خواهم داد.  با این تمرین شما هم مهارت‌ خود در درک مطلب و خواندن reading را تقویت می‌کنید و هم اطلاعات خوبی از متن دریافت خواهید کرد. اسم متن امروز For Better Grades-Use Your Brain است و ترجمه آن « برای نمرات بهتر – از مغزتان استفاده کنید ». پس به بخش آموزش درک مطلب پیشرفته زبان انگلیسی در طلوع کمبریج با دقت توجه کنید و از یادگیری این بخش لذت ببرید.


قبل از اینکه متن را بخوانید به موضوعات زیر فکر کنید:

Read the third paragarph of the article on this page. Say the three kinds of memory described:

سومین پاراگراف متن زیر را بخوانید و سه نوع حافظه توضیح داده شده را بیان کنید؟

 


read the entire passage carefully. then answer the next questions:

For Better Grades-Use Your Brain!

If you’re like most students, you probably started this new academic year with a resolution to study harder. Now, science can help you keep your resolution Recent discoveries in brain research point to better ways to learn

How does the brain save new information? Think of the last time someone told you their phone number. Could you remember that number five minutes later? Probably not. That’s because it was in your short-term memory.

Our memory actually has three components Sensory memory takes in information from our five senses and is stored for just a few seconds while our brain processes it. Short-term memory works like a “holding area” for new information– that’s where you keep the phone number while you dial it. But if you can put the phone number into long-term memory, you’ll remember that same phone number next week. This part of your memory holds everything from irregular verbs to the names of all your cousins.

When you study, you transfer new information into long-term memory. Every time we learn something new, the structure of the brain actually changes as we build new connections to information that we already know. When there are more connections to the new information, it’s easier to find it again.

Brain researchers have discovered four key points for effective study

1  Make an effort. The brain remembers better when we are interested in the subject, already know a little about it, and know we will need the information in the future

Find the most important information and organize it. Your brain can process only a limited amount of information at one time, so don’t try to remember every detail. When studying a textbook, look for titles, headings, and illustrations to show you the main ideas.

 3  Make the new brain connections stronger One technique is to recite the ideas out loud in your own words. This is the most powerful way to transfer information from short-term to long-term memory. Another method is drawing a picture of the information to activate the visual part of the brain.

4  Give the new material time to soak in your brain has to build new physical connections. For this reason, it’s better to study for several short sessions than one long one. And cramming the night before a big test doesn’t help.

By understanding how the brain works, and following these four tips, you can make this your most successful academic year ever

                     ——————————————————–
1 ‘When you recite something you say it aloud after practising or memorizing it.              2  ‘When you cram for an exam. you try to study for it in a short space of time.


برای نمرات بهتر – از مغزتان استفاده کنید!

اگر شما مانند بیشتر دانشجویان هستید، احتمالا این سال دانشگاهی جدید را با تصمیم برای مطالعه‌ی سخت تر شروع کردید. اکنون، علم می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیم خود را ادامه دهید. کشفیات اخیر در تحقیق مغز به روشهای بهتر برای یادگیری اشاره می‌کنند.

مغز چگونه اطلاعات جدید را ذخیره می‌کند؟ به آخرین باری که کسی شماره تلفنش را به شما گفت فکر کنید. آیا می‌توانید آن شماره را پنج دقیقه‌ی بعد به یاد آورید؟ احتمالا نه! این موضوع به خاطر آن است که آن در حافظه‌ی کوتاه مدت شما بود.

حافظه‌ی ما در واقع سه جزء دارد. حافظه‌ی حسی اطلاعات را از حواس پنجگانه‌ی ما می‌پذیرد و هنگامیکه که مغز ما آن را پردازش می‌کند برای فقط چند ثانیه ذخیره می‌شود. حافظه‌ی کوتاه مدت مانند یک «منطقه‌ی نگهدارنده» برای اطلاعات جدید کار می‌کند – آن جایی است که شما شماره تلفنی را در حالی که آن را شماره می‌گیرید در آن نگه می‌دارید. اما اگر شما بتوانید شماره تلفن را به حافظه ی بلند مدتتان بسپارید، همان شماره تلفن را هفته‌ی بعد به یاد خواهید داشت. این قسمت از حافظه‌ی شما هر چیزی را از افعال بی قاعده تا اسامی تمام خویشاوندانتان نگه می‌دارد.

وقتی شما مطالعه می‌کنید، اطلاعات جدید را به حافظه‌ی بلند مدت انتقال می‌دهید. هر موقع ما چیزی جدید یاد می‌گیریم، ساختار مغز واقعا تغییر میکند به طوری که ما ارتباطات جدیدی را با اطلاعاتی که از قبل می‌دانیم ایجاد می‌کنیم. وقتی ارتباطات بیشتری با اطلاعات جدید وجود دارند، دوباره یافتن آن آسان‌تر است.

محققین مغز چهار نکته‌ی کلیدی را برای مطالعه‌ی مؤثر کشف کرده‌اند.

۱         تلاش کنید: مغز وقتی ما علاقمند به موضوع هستیم، از قبل کمی در مورد آن می‌دانیم و                 میدانیم که به اطلاعاتی در آینده احتیاج خواهیم داشت، بهتر به خاطر می‌سپارد.

۲         مهمترین اطلاعات را پیدا کنید و آن را سازماندهی نمایید. مغز شما می‌تواند فقط مقدار                 محدودی از اطلاعات را در یک بار پردازش کند بنابراین سعی نکنید هر یک از جزئیات را به                 خاطر بسپارید. هنگام مطالعه کردن یک کتاب درسی، دنبال عناوین، سرفصلها و تصاویر                   بگردید تا به شما ایده‌های اصلی را نشان دهد.

۳          ارتباطات مغزی جدید را قوی تر سازید. یک شیوه حفظ کردن ایده‌ها با صدای بلند با کلمات
خودتان می‌باشد. این قوی‌ترین روش برای انتقال اطلاعات از حافظه‌ی کوتاه مدت به                        حافظه‌ی بلند مدت است. روش دیگر ترسیم تصویری از اطلاعات برای فعال ساختن                         قسمت بصری مغز می‌باشد.

۴       به مطالب جدید زمانی برای فرو کردن در مغزتان بدهید به مغز شما باید ارتباطات بدنی                    جدیدی را ایجاد کند. به این دلیل، مطالعه کردن برای چند جلسه‌ی کوتاه بهتر از مطالعه                  کردن برای یک جلسه‌ی بلند است. و انباشتن ” شب قبل از امتحان مهم کمکی نمی‌کند.

با درک چگونگی کارکرد مغز و دنبال کردن این چهار نکته، شما می توانید امسال را به موفق ترین سال دانشگاهی که تا کنون داشتید تبدیل کنید.

———————————————————————————–

 1.  وقتی شما چیزی را حفظ می‌کنید، آن را بعد از تمرین با حفظ کردنش بلند می‌گویید.
 2.   وقتی برای یک امتحان انباشته می کنید، سعی می کنید آن را در برهه‌ی کوتاهی از زمان مطالعه کنید.

Reading Comprehension Check Your Understanding

A Choose the correct answers for the following questions,

1- which topic is NOT discussed in the passage?

a short and long-term memory

b how to study for tests better

c why some people are very smart


2- According to the passage, what does drawing a picture do?

a  It puts Information into short-term memory.

b lt shows people you are trying to learn

c It makes the connections in the brain stronger.


3- Which sentence is most likely to be true?

a Reciting ideas out loud is better than drawing them,

b Brain researchers understand short-term memory best.

c H’s better to have information in your long-term memory when doinga test.


B Read the following sentences. Check / true (T) or false (F).


When we learn new facts, we save them in our long-term memory.


You remember better if you start studying a long time before a test.


Our brains change physically when we learn new information.


Saying new information out loud is a good way to remember it.


You don’1 have to memorize every small detail to learn a subject.


Critical Thinking

C Discuss the following questions with a partner.

1  Which study techniques sound useful and which do not? Why? Have you
tried any of them?

2  What other ideas do you have for how to study better?

Active/reading skills :منبع


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
 • زبان آموز
  نیلوفر

  توضیحات خوبی بود
  فقط چند تا سئوال
  شماره های تماستون چی هستن؟
  مکانتون آموزشگاه خصوصی زبانتون کجاست؟
  ممنون میشم اگر جواب بدید

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش رمضان به زبان انگلیسی ramadanرمضان به زبان انگلیسیدرک مطلب پیشرفتهتدریس درک مطلب واژگان در زبان انگلیسیدرک مطلب واژگان در زبان انگلیسیدرک مطلب پیشرفته