آموزش افعال و جملات گذشته انگلیسی

آزاده میردار
توسط

آموزش افعال و جملات گذشته انگلیسی

آموزش آموزش افعال و جملات گذشته انگلیسی

 آموزش افعال و جملات گذشته انگلیسی را با تعریف زمان گذشته ساده آغاز می‌کنیم. زمان گذشته انگلیسی را در سه بخش جملات مثبت، جملات منفی و جملات سوالی با بیان طریقه منفی و سوالی کردن جمله‌ها توضیح می‌دهیم.


جملات گذشته ساده انگلیسی SIMPLE PAST TENSE

جملات گذشته ساده انگلیسی را می‌توان با تعریف زمان گذشته ساده بیان نمود، simple past tense به زمانی اطلاق می‌شود که راجع به عملی action صحبت می‌کند که در گذشته اتفاق افتاده است. گذشته ساده شکل پایه یا basic زمان گذشته در زبان انگلیسی است. انجام عمل می‌تواند در زمان گذشته دور distant past یا نزدیک recent past اتفاق بیفتد و مدت عمل action duration مهم نیست.

:EXAMPLES

John Cabot sailed to America in 1498.

جان کابوت در سال 1498 به آمریکا قایق رفت.


My father died last year.

پدرم سال قبل فوت کرد.


He lived in Fiji in 1976.

او در سال 1978 در فیجی زندگی کرد.


We crossed the Channel yesterday.

ما دیروز از کانال گذر کردیم.


شما همیشه وقتی از گذشته ساده استفاده می‌کنید که چیزی، عملی اتفاق افتاده است، بنابراین آن با اصطلاحات زمان گذشته past time expressions همراه است.

frequency: often, sometimes, always

قیدهای تکرار: اغلب، گاهی اوقات، همیشه

I sometimes walked home at lunchtime.

من گاهی در زمان ناهار پیاده به خانه می روم.


I often brought my lunch to school.

من اغلب ناهارم را از مدرسه به خانه می آورم.


a definite point in time: last week, when I was a child, yesterday, six weeks ago
یک نقطه معین در زمان: هفته قبل، وقتی که بچه بودم، دیروز، 6 هفته قبل

We saw a good film last week.

هفته قبل ما یک فیلم خوب دیدیم.

Yesterday, I arrived in Geneva.

دیروز ما وارد گنوا شدیم.

She finished her work at seven o’clock.

او کارش را در ساعت 7 تمام کرد.

I went to the theater last night.

من دیشب به تئاتر رفتم.


an indefinite point in time: the other day, ages ago, a long time ago
یک نقطه نا معین در زمان

People lived in caves a long time ago.

مردم در زمانی طولانی در گذشته در غار زندگی می‌کردند.

She played the piano when she was a child.

وقتی که بچه بود او پیانو می زد.


Affirmative فعل مثبت

Subject + verb + ed

فعل+ فاعل + ed 

I finished.

من تمام کردم.


Negative

منفی
Subject + did not + infinitive without to
فاعل+ did not + مصدر بدون to
They didn’t go
آنها نرفتند


Interrogative
سئوالی
Did + subject + infinitive without to

Did she arrive?
آیا او وارد شد؟


Interrogative negative
منفی سئوالی
Did not + subject + infinitive without to

Didn’t you play?
آیا شما بازی نمی کنید؟


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    نیلوفر

    آموزش جالبی بود

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش معادل object به فارسی grammarمعادل object به فارسیگرامر مقدماتیدوره تدریس خصوصی گرامر مقدماتی زبان انگلیسیتدریس خصوصی گرامر مقدماتی زبان انگلیسیگرامر مقدماتی