آقا به فرانسوی

آزاده میردار
توسط

آقا به فرانسوی

معادل آقا به فرانسوی

آقا به فرانسوی از جمله دروس آموزش مقدماتی مکالمه زبان فرانسه در طلوع کمبریج است. یکی از بخش‌های آموزش مکالمه زبان فرانسه یادگیری لغات کاربردی به همراه مثال و نمونه جمله است. آقا به فرانسوی را در ادامه می‌خوانید.

آقا به فرانسوی

آقا به فرانسوی چطور گفته می‌شود؟ معادل مناسب آقا در زبان فرانسه Monsieur است. این کلمه با abbreviation یا مخفف M همراه است. شما در زبان انگلیسی نیز کلمه آقا را با معادل sir ( صدا کردن مستقیم آقا ) یا mister، Mr می‌شناسید. از نظر واژه شناسی کلمه آقا در زبان فرانسه به معنی my lord است دقیقا مانند کلمه (mon sieur). کلمه آقا Monsieur در خانواده سلطنتی فرانسه به عنوان لقب بزرگترین برادر پادشاه که در قید حیات است مورد استفاده قرار می‌گیرد.


آقا

Mr.

Monsieur


this is Mr. Brown

c’est M. Brown

این آقای بران است.


this is Mr. Brown

je vous présente M. Brown

این آقا بران است.


this is Mr. Brown

ici M. Brown

این آقای بران است.


could you put me through to mr. x

.pourriez-vous me mettre en relation avec m. x

می‌توانید من را به آقا ایکس وصل کنید.


Get me Mr Jones, please.

Passez-moi M. Jones, s’il vous plaît.

من را به آقا ی جونز برسونید.


You’ll be reporting to Mr Harland.

Vous serez placé sous la direction de M. Hartland.

شما به آقا هارلند گزارش می‌شوید.


We disagree with every point Mr Brown makes.

.Nous ne sommes d’accord

ما با هر نکته‌ای که آقا براون مطرح می‌کند مخالفیم.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
5 (1 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش سلام در زبان فرانسهسلام در زبان فرانسهمکالمه فرانسه مقدماتیمعادل خانم به فرانسویخانم به فرانسویمکالمه فرانسه مقدماتی